web analytics
 
Chuyên mục : bài mới nhất; chính trị- xã hội; góc nhìn của Nhất
|

Ai xứng đáng?

imageỨng cử viên. Bất kể công dân nào đủ tuổi, đúng điều kiện theo luật định, đều có quyền tự ứng cử.

Ấy là quyền.
Ứng cử. Đã là quyền, tức ngang nhau, không có chuyện xứng đáng hay không xứng đáng. Một đảng viên (Cộng sản), một nông dân, tiểu thương, hay trí thức, nghệ sĩ… thậm chí một gái điếm, đều ngang quyền. Không thể, và không được quyền nói người này xứng đáng, người kia không.
Quan điểm “xứng đáng” theo lối đó, tất sẽ dẫn tới việc thoá mạ, xúc phạm các ứng viên khác, thậm chí cản ngăn, xâm phạm đến quyền ứng cử của công dân theo luật định.
Ai xứng đáng, quyết định ở lá phiếu cử tri. Ấy mới là dân chủ.

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , , , , , ,

2 phản hồi Cho “Ai xứng đáng?”

  1. mai anh viết:

    Xin hỏi 500 “nghị gật” hiện nay thì ai xứng đáng và ai không xứng đáng? Tỉ lệ xứng đáng đạt mấy %?

  2. Huỳnh A Tiên viết:

    TD Nhất ơi, cố gắng đưa tin công khai danh tính ứng cử viên tự do, tổ bầu cử nào để chúng tôi còn biết mà bầu nhé

Để lại hồi âm

Free WordPress Themes
WordPress