web analytics
 
Chuyên mục : bài mới nhất; bàn tròn; chính trị- xã hội; tin tức- sự kiện; sự kiện- đối thoại
|

Cải cách chính trị đã để muộn mất 37 năm

nguyen trung“Cải cách chính trị đã để muộn mất 37 năm… Không cải cách chế độ chính trị và hệ thống nhà nước hiện hành, không cải cách và tổ chức lại ĐCSVN, Hiến pháp được sửa đổi hay Hiến pháp mới dù được viết hay như thế nào cũng sẽ là vô nghĩa, thậm chí sẽ chỉ càng gây thêm hiểm họa mới cho đất nước”- Bức thư ngỏ đặc biệt của cựu Đại sứ VN tại Thái Lan, cựu thành viên Ban nghiên cứu thời Thủ tướng Phan Văn Khải, cựu thành viên Viện nghiên cứu phát triển IDS Nguyễn Trung gửi Quốc hội, Chính phủ và ĐCSVN về sửa đổi Hiến pháp. Trong thư, ông còn nêu đề nghị toàn thể Bộ Chính trị khóa XI hết nhiệm kỳ này phải rời chính trường, không được tham gia vào bất kỳ cấp ủy nào của Đảng dù ở địa phương hay trung ương.

Thư ngỏ

 Hà Nội, ngày 19-02-2013

Kính gửi

–        Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,

–        Toàn thể Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt nam,

–        Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Kính thưa,

Tôi là Nguyễn Trung, 78 tuổi, trú tại 10(60A) ngõ 45A, phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Với tư cách là một trong những người tham gia Kiến nghị của 72 nhân sỹ trí thức về việc sửa đổi Hiến pháp [1] (gọi tắt: Kiến nghị 72),  xin được phép trình bầy một số suy nghĩ của tôi liên quan đến việc sửa đổi Hiến pháp đang được lấy ý kiến nhân dân cả nước

Một là, tôi nghĩ rằng sau 37 năm độc lập thống nhất, lần đầu tiên đất nước lại đứng trước nhiều nguy cơ lớn. Đó là:

–        Cuộc khủng hoảng toàn diện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa hiện nay đất nước đang lâm vào khoảng một thập kỷ nay trầm trọng đến mức đe dọa sự mất còn chế độ chính trị và Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN). Điều này cũng có nghĩa cuộc khủng hoảng này đe dọa nghiêm trọng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, kìm hãm sự phát triển của đất nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải báo cáo tình hình này trước cả nước tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Bộ Chính trị nhận trách nhiệm về mình và đã xin lỗi trước cả nước và toàn Đảng.

–        Chủ nghĩa thực dân mới siêu cường Đại Hán đang trở thành vấn đề của cả thế giới – đặc biệt là đối với khu vực Biển Đông, uy hiếp trực tiếp các nước tại đây; đồng thời căng thẳng đang leo thang với nguy cơ có thể xảy ra chiến tranh trên Biển Đông. Sự lũng đoạn của Trung Quốc đối với các nước láng giềng – đặc biệt ở Đông Nam Á – đã tới mức nguy hiểm, trong đó có Việt Nam với tính cách là chướng ngại vật tự nhiên đầu tiên mà Trung Quốc nhất thiết phải khuất phục trên đường vươn ra đại dương.    Cần nhìn thẳng vào sự thật là sự lũng đoạn mọi mặt của Trung Quốc hiện nay trên thực tế đã đặt Việt Nam lọt thỏm vào vòng kiềm tỏa nhiều mặt của Trung Quốc. Không ít ý kiến trong nhân dân cho rằng về nhiều mặt Việt Nam trên thực tế đã trở thành một chư hầu kiểu mới của chủ nghĩa thực dân mới siêu cường Đại Hán.

–        Hệ thống chính trị của Việt Nam có quá nhiều bất cập để có thể cùng một lúc giải quyết 3 vấn đề lớn nóng bỏng đang đặt ra cho đất nước: (1)cần ổn định kinh tế để tìm đường đi vào một thời kỳ phát triển mới, nhưng hiện nay vẫn chưa có kế sách khả thi nào, nguy cơ kinh tế rơi xuống đáy sâu hơn nữa vẫn là thường trực; (2)chế độ chính trị tha hóa và quá yếu kém; tình hình đã đến mức vô hiệu hóa nhiều nỗ lực cứu chữa đã bỏ ra, tiếp tục kìm hãm sự phát triển của đất nước; trong khi đó hệ thống chính trị vẫn tiếp tục lún sâu hơn nữa vào độc tài toàn trị, để xảy tay có thể dẫn đến đổ vỡ; (3)đất nước vừa cần một sức mạnh bên trong làm nền tảng cho chính sách đối ngoại, vừa cần một đường lối đối ngoại độc lập tự chủ để đứng vững được trong tình hình căng thẳng và rất nhạy cảm hiện nay – đặc biệt là trên Biển Đông; song hiện nay cả hai đòi hỏi này cho mặt trận đối ngoại đều chưa có.

Có thể nói, những yếu kém của đất nước trong bối cảnh mới của tình hình quốc tế và khu vực – nhất là hiện tượng leo thang gây căng thẳng của Trung Quốc, đặc biệt là trên Biển Đông  – đang uy hiếp nghiêm trọng độc lập chủ quyền và kìm hãm sự phát triển của đất nước ta.

Hai là toàn bộ tình hình nêu trên đã được hàng nghìn ý kiến cảnh báo trong những kỳ chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ X và lần thứ XI của ĐCSVN, rất tiếc rằng không được lãnh đạo lắng nghe và tiếp thu.

Trong những ý kiến cảnh báo ấy, ý kiến quan trọng nhất là nhận định cho rằng nguyên nhân cơ bản của tình hình đất nước hiện nay là sự tha hóa và bất cập của toàn bộ hệ thống chính trị, bắt đầu từ Đảng. Nhận định này kết luận: Tình hình đòi hỏi phải thực hiện một cuộc cải cách chính trị triệt để và toàn diện để mở lối ra cho đất nước. Song trong thực tế, đòi hỏi vô cùng quan trọng này chẳng những bị gạt đi, mà toàn bộ hệ thống chính trị của đất nước trong gần một thập kỷ vừa qua ngày càng tiếp tục lún sâu vào bảo thủ, giáo điều, quan liêu; tệ nạn tiêu cực và tham nhũng ngày càng nặng; các quyền tự do dân chủ của nhân dân ngày càng bị xâm phạm. Chính thực trạng này là nguyên nhân gốc làm cho những năm vừa qua là thời kỳ phát triển xấu nhất, nguy hiểm nhất trong suốt 37 năm độc lập đầu tiên của đất nước.

Nói riêng về ĐCSVN, những năm vừa qua cũng là thời kỳ quyền lực Đảng phạm nhiều sai lầm và có nhiều hiện tượng hư hỏng, suy đồi chính trị và đạo đức nhất kể từ khi thành lập.

Ba là, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã phần nào nhận ra thực trạng nguy hiểm nêu trên của đất nước và của Đảng, nhưng lại bất cập không dám nhìn thẳng vào toàn bộ sự thật, do đó chưa nhìn ra được nguyên nhân gốc là lỗi của hệ thống chính trị và của những quan điểm sai lầm của Đảng trong đường lối chính sách xây dựng và bảo vệ đất nước.

Với cách nhìn sự thật phiến diện như vậy, Hội nghị Trung ương 4 lấy tự phê bình và phê bình kiểm điểm cá nhân là phương thức giải quyết mọi sai lầm và yếu kém hay là bước đột phá đầu tiên; trong khi đó tiếp tục giữ nguyên và xiết chặt hơn nữa hệ thống chính trị theo hướng tăng cường “đảng hóa”, với mục đích tăng cường khả năng đối phó của Đảng với sự bất bình chính đáng đang ngày càng tăng trong nhân dân về mọi vấn đề của đất nước. Điển hình nhất của tình trạng “xiết” này là những hiện tượng: tăng cường “19 điều cấm trong Đảng”, sự kìm kẹp chưa từng thấy đối với trên 700 báo chí các loại của hệ thống chính trị (được gọi là báo chí “lề phải”), xuất hiện cái gọi là “đội ngũ dư luận viên” chưa hề có ở một quốc gia dân chủ nào, thẳng tay trấn áp đối với những người bất đồng chính kiến và đối với những cuộc biểu tình của nhân dân bảo vệ biển đảo của tổ quốc… v… v…

Cũng với cách nhìn sự thật theo kiểu tránh né nguyên nhân gốc như vậy. Hội nghị Trung ương 5 và 6 sau đó lấy chống tham nhũng là mặt trận chính. Quyết định này sai lầm ở chỗ (a)chủ yếu nhằm vào xử lý vụ việc, chứ không phải nhằm vào sửa lỗi hệ thống là chính, (b)đặt vấn đề chống tham nhũng lên trên mọi vấn đề cấp bách khác quan trọng hơn nhiều, nghĩa là rất cảm tính và thiên lệch – ví dụ như vấn đề ổn định kinh tế vỹ mô, trả lại các quyền tự do dân chủ của dân để thực hiện được chủ quyền của nhân dân cho phát huy sức mạnh nội lực, vấn đề tạo ra sự công khai minh bạch trong đời sống mọi mặt của đất nước, đòi hỏi trả lại vai trò phải có cho nhà nước pháp quyền để cả nước – bao gồm cả Đảng – phải tuân thủ pháp luật… Với 2 sai lầm lớn như vậy trong việc đặt ra vấn đề chống tham nhũng, lại thực hiện trong tình trạng Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị có quá nhiều tiêu cực và yếu kém, nên đến nay kết quả thực hiện các nghị quyết của các Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 liên quan đến chủ đề này có nhiều biến tướng rất đáng lo ngại, đến nay có thể nói là thất bại. Chính đồng chí Tổng bí thư không dưới một lần gián tiếp nhưng đã phải công khai thừa nhận như vậy.

Hơn nữa, trong khi tập trung mũi nhọn vào chống tham nhũng một cách phiến diện như vậy, đã xảy ra một số sự việc, một số phát ngôn rất thiếu cân nhắc, thiếu trách nhiệm (đôi khi có cả thứ ngôn ngữ mang đặc tính “anh chị”) của một số người có trọng trách… Những hiện tượng này hình như cho thấy câu chuyện đang diễn ra không phải chỉ có việc chống tham nhũng, mà còn là biểu hiện bên trong của những động cơ, những hiện tượng “đánh nhau”, “đối phó với nhau”… không thèm đếm xỉa đến tác động như thế nào đối với  kỷ cương, sự uy nghiêm và mối an/nguy của quốc gia. Những hiện tượng này hoàn toàn không được phép xảy ra với những chính khách chân chính!

Qua các Hội nghi Trung ương 4, 5 và 6, quyền lực của Đảng đang tự mình tiếp tục làm mất thêm uy tín của Đảng và gây thêm nhiều khó khăn nguy hiểm cho đất nước. Đơn giản bởi lẽ “nhóm” nào thắng thì đất nước cũng thua; vì hệ thống chính trị có quá nhiều sai lầm và quyền lực của nó vẫn được bảo toàn nguyên vẹn, thậm chí đang được “xiết” thêm. Trong khi đó trí tuệ và nguồn lực mọi mặt của đất nước không được tập trung vào xử lý những vất đề cấp bách nhất của đất nước; xảy ra quá nhiều hiện tượng “vạch áo cho người xem lưng” làm ảnh hưởng đến an ninh và thể diện quốc gia. Toàn bộ tình hình nhạy cảm này chỉ tăng thêm cơ hội cho sự lũng đoạn của Trung Quốc…

Tình hình mọi mặt hiện nay của đất nước đã đi tới thời điểm không thể trì hoãn cuộc cải cách chính trị toàn diện. Bối cảnh quốc tế vừa đòi hỏi, thách thức, cũng vừa tạo ra những thuận lợi chưa từng có cho một cuộc cải cách chính trị để xây dựng nên một thể chế chính trị dân chủ cho Việt Nam. Đất nước ta hiện nay lại đang đứng trước yêu cầu bức thiết phải sửa đổi Hiến pháp và thực tế đang cho thấy Hiến pháp 1992 dù sửa thế nào cũng không thể đáp ứng những đòi hỏi phát triển mới của đất nước; vì những lẽ này, xây dựng một Hiến pháp mới phù hợp là bước khởi đầu đúng đắn cho tiến hành cải cách chính trị.

Bốn là, tôi xin trình bầy một số điểm chính về cải cách chính trị, với tất cả mong muốn thiết tha ĐCSVN không được trốn tránh – (1)vì lẽ: Đảng nợ nhân dân nhiệm vụ lịch sử sau khi đất nước đã được độc lập thống nhất, đó là xây dựng một thể chế chính trị dân chủ để thực hiện những quyền và hạnh phúc của nhân dân như đã ghi trong Tuyên Ngôn Độc Lập 02-09-1945; và (2)còn vì lẽ: ĐCSVN cần tranh thủ cơ hội cuối cùng này để tự giải phóng chính mình khỏi sự nô lệ của quyền lực, giành lại vai trò lãnh đạo dựa vào tính tiền phong chiến đấu của mình như ĐCSVN đã từng có một thời trong cộng đồng dân tộc suốt giai đoạn kháng chiến cứu nước, để trên cơ sở này phấn đấu trở thành đảng cầm quyền trong hệ thống nhà nước pháp quyền dân chủ.

Dưới đây là một số ý kiến cụ thể:

1. Kết thúc Hội nghị Trung ương 6, Bộ Chính trị đã nhận lỗi trước nhân dân và trước toàn Đảng về trách nhiệm đã để cho đất nước gặp nhiều khó khăn và lâm vào hoàn cảnh bị uy hiếp như hôm nay, đã tự giác tuyên bố sẵn sàng nhận kỷ luật của Đảng. Cá nhân tôi đánh giá cao việc nhận lỗi này. Tuy nhiên, tôi xin đề nghị Bộ Chính trị tự đặt ra cho mình mức kỷ luật là: Toàn thể Bộ Chính trị khóa XI hết nhiệm kỳ này sẽ thôi không tham gia vào bất kỳ cấp ủy nào của Đảng dù ở địa phương hay trung ương.

Toàn thể Bộ Chính trị khóa XI cam kết trước cả nước và toàn Đảng sẽ dẹp hết sang một bên mọi khúc mắc riêng tư với nhau, một lòng cùng nhau trong suốt thời gian còn lại của nhiệm kỳ khóa Đại hội XI này đem tất cả tinh thần và nghị lực với ý thức trách nhiệm cao nhất phát huy trí tuệ cả nước và toàn Đảng để

(a)tháo gỡ những khó khăn cấp bách nhất,

(b)thực hiện thắng lợi giai đọan đầu của cuộc cải cách chính trị;

(c)xây dựng được Hiến pháp mới và thiết lập được thể chế của nhà     nước pháp quyền dân chủ.

2. Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN khóa XI cũng phải cùng chịu trách nhiệm với Bộ Chính trị khóa XI về tình hình đất nước hiện nay, cần nhận lỗi trước toàn dân và toàn Đảng. Với tinh thần này, và đồng thời đáp ứng yêu cầu đem lại cho Đảng sức sống mới, toàn thể các đảng viên đã tham gia 2 khóa là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ thôi không tham gia vào danh sách bầu cử hay tự ứng cử vào BCHTƯ khóa XII nữa; và từ đây trở đi hình thành nguyên tắc không đảng viên nào được tham gia BCHTƯ quá 2 nhiệm kỳ, xóa bỏ hẳn cái “lệ” sống lâu lên lão làng. Từ đây tạo cơ hội thay đổi hoàn toàn việc tổ chức và xây dựng Đảng cho đúng với đòi hỏi phấn đấu trở thành đảng cầm quyền trong một thể chế chính trị dân chủ của nhà nước pháp quyền.

 3. Bộ Chính trị khóa XI huy động trí tuệ cả nước và tận dụng kinh nghiệm các nước đi trước cũng như khai thác mọi thành quả của văn minh nhân loại, phát huy bằng được chủ quyền và quyền năng của nhân dân, dấy lên tinh thần đoàn kết – hòa giải dân tộc, cùng nhau xây dựng thành công Hiến pháp mới cho một nước Việt Nam là tổ quốc muôn vàn yêu quý và là quê hương độc lập – tự do – hạnh phúc của mọi người dân Việt Nam. Nước ta sẽ cùng dấn thân với cả loài người tiến bộ cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, tất cả cho con người và vì quyền con người.

Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ căn cứ vào Hiến pháp mới do dân định này, để xây dựng và tổ chức lại đảng mình, để có được khả năng, ảnh hưởng và vai trò lãnh đạo trong xã hội dân sự, để từ đó phấn đấu được nhân dân lựa chọn (qua bầu cử trung thực) làm đảng cầm quyền theo những đòi hỏi và quy định của nhà nước pháp quyền (đặc biệt là những quy định về tự do bầu cử, tự do ứng cử và về sự tuyển chọn công chức của nhà nước pháp quyền).

Hiến pháp mẫu 2013 kèm theo Kiến nghị 72  rất đáng được đưa ra thảo luận rộng rãi trong nhân dân; cần khuyến khích có thêm một vài hiến pháp mẫu như thế và trao đổi công khai mọi ý kiến đóng góp khác nhau cho vấn đề Hiến pháp để nhân dân dễ so sánh, đối chứng.., qua đó tối ưu hóa sự lựa chọn của nhân dân.

Xin lưu ý: Chủ quyền tối cao của quốc gia thuộc về nhân dân, kể cả ĐCSVN cũng phải phục tùng và tuân thủ; vai trò lãnh đạo của ĐCSVN phải được thể hiện ở chỗ tạo mọi điều kiện để nhân dân thực hiện đầy đủ chủ quyền này. Đảng phải coi nội dung lãnh đạo như thế là nhiệm vụ tối cao và thiêng liêng nhất của mình trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

4. Đề nghị Quốc Hội, Bộ Chính trị và Chính phủ giao nhiệm vụ cho trên 700 báo chí của toàn bộ hệ thống chính trị tìm hiểu, nắm vững những kiến thức tiên tiến nhất của văn minh thế giới về hiến pháp, nhằm tổ chức học tập và quảng bá rộng rãi trong cả nước và trong toàn Đảng những kiến thức mới về xây dựng một chế độ chính trị dân chủ dựa trên kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự. Toàn bộ nguồn lực trí tuệ của cả nước cần được huy động cho việc nâng cao dân trí, nâng cao khả năng của nhân dân thực hiện chủ quyền của mình đối với đất nước và đối với chế độ chính trị, cổ vũ nhân dân tham gia xây dựng Hiến pháp mới, coi đây là nhiệm vụ đầu tiên đặt nền móng cho toàn bộ quá trình cải cách chính trị của đất nước.

Đồng thời Quốc hội, Bộ Chính trị và Chính phủ thả hết những người bất đồng chính kiến đang bị tù tội, chỉ thị cho các cấp và các địa phương phải tôn trọng mọi quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và sự công khai minh bạch phải được bảo đảm trong mọi lĩnh vực của đời sống đất nước.

Cải cách chính trị cần được xem là một quá trình thường trực, lâu dài, để luôn luôn đổi mới, và cần được tiến hành song song – vừa là cứu cánh, vừa là tiền đề – với sự nghiệp canh tân đất nước.

5. Đề nghị Quốc hội, Bộ Chính trị và Chính phủ huy động trí tuệ cả nước, đăc biệt là cố sao mời gọi được trí tuệ của các trí thức có tầm nhìn và tâm huyết với đất nước, hình thành một chiến lược tổng thể và thiết kế các bước đi của một cuộc cải cách chính trị triệt để, nhằm thay đổi đất nước toàn diện và sâu sắc, sao cho quá trình cải cách này diễn ra một cách hòa bình, hài hòa, kinh tế ổn định và có hướng phát triển mới, đồng thời tiếp tục nâng cao vị thế đối ngoại của đất nước. Rất đáng tham khảo kinh nghiệm của Myanmar cho cuộc cải cách chính trị này ở nước ta – đặc biệt là những kinh nghiệm về phát huy chất xám của trí thức, kinh nghiệm thiết kế trình tự và tiến độ rất hợp lý các bước đi, sự lồng ghép các bước đi… trong quá trình thực hiện dân chủ, để vừa giữ được ổn định, vừa từng bước tháo gỡ khó khăn và phát triển kinh tế, tiến hành được cải cách hệ thống nhà nước pháp quyền, đồng thời nâng cao vị thế quốc tế để gìn giữ an ninh quốc gia.

Trong cải cách, cũng như trong khắc phục những sai lầm trên mọi phương diện kinh tế và chính trị, cần chú trọng quan tâm đến khắc phuc những lỗi hệ thống và những yếu kém vỹ mô là chủ yếu; cố gắng thực hiện tối đa nguyên tắc khép lại quá khứ, không ngoái lại quá khứ, không hồi tố; đồng thời nỗ lực hết mức thực hiện hòa giải, cố tránh hết sức có thể việc hình sự hóa các vấn đề… Tất cả nhằm giảm xuống mức thấp nhất mọi tổn thất và đổ vỡ mới, phòng ngừa phát sinh những rạn nứt mới có thể xảy ra trong quá trình cải cách, đồng thời nhờ đó có thể tạo ra sự tin cậy nhau và đồng tâm hiệp lực hướng về phía trước, phát huy tối đa mọi khả năng và nguồn lực cho việc mau chóng chuyển đất nước đi vào thời kỳ phát triển mới.

Hòa giải, khép lại quá khứ, không ngoái lại quá khứ, không hồi tố, tránh hết mức có thể việc hình sự hóa – đấy là cách mở lối thoát cho những vấn đề bế tắc hay có thể gây xung đột lớn trong quá trình cải cách, để vĩnh viễn khép lại quá khứ, để giảm xuống mức thấp nhất mọi tổn thất, để bảo tồn và chắt chiu mọi nguồn lực cho nhiệm vụ mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Riêng những vấn đề liên quan đến ruộng đất, cần được giải quyết trên cơ sở ưu tiên lợi ích của nông dân.  

Toàn bộ bộ máy nhà nước và các lực lượng vũ trang cần được giữ nguyên trong quá trình cải cách để bảo đảm sự vận hành liên tục và thông suốt mọi hoạt động của quốc gia, điều duy nhất phải thay đổi là toàn bộ bộ máy nhà nước và các lực lượng vũ trang từ nay chịu sự điều hành của Hiến pháp và các cơ quan hiến định. 

Xây phải được đặt ở vị trí quan trọng hơn chống như trình bầy trên trong cải cách chính trị chính là với ý nghĩa: thỏa hiệp chấp nhận sự (đã) trả giá cho thời kỳ phát triển của chủ nghĩa tư bản hoang dã vừa qua, để từ đây chấm dứt thời kỳ này, để hòa bình và sớm chuyển nhanh một cách hài hòa sang thể chế mới, thời kỳ phát triển mới[2].

Xin lưu ý: Chính quyền của tổng thống Myanmar Thein Sein trong vòng 20 tháng đã hoàn thành được cả 3 việc khó tương tự như ở nước ta là: (1)cải cách chính trị, (2)ổn định và phát triển kinh tế, (3)nâng cao vị thế quốc tế của quốc gia. Đáng chú ý là việc chuyển đổi chính quyền quân phiệt độc tài Myanmar sang thể chế chính trị của nhà nước pháp quyền dân chủ, không tốn một phát súng, không mất một nhân mạng. Nguyên nhân thành công chủ yếu là những người nắm quyền lực cao nhất của đất nước này đã thấy được sự cần thiết và đồng lòng nhất trí tiến hành cuộc cải cách có ý nghĩa sống còn này, huy động được chất xám trong lòng dân tộc theo tinh thần hòa giải cho sự thành công của cải cách. Đấy chính là một cuộc cải cách chính trị tử trên xuống và thành công ngoạn mục, mặc dù đấy mới chỉ là những bước đi đầu tiên trên con đường vạn dặm để tiến tới một Myanmar phát triển.

Nhân đây xin cảnh báo: “Đục nước béo cò”, “cướp cờ”, “nguy cơ xuất hiện Lê Chiêu Thống đời mới” (ví dụ nhân danh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN…) luôn luôn là những thủ đoạn các con buôn cơ hội đủ mọi chủng loại, dù là trong nước hay nước ngoài, thường xử dụng để kiếm lợi trên tổn thất và xương máu của đất nước ta vào lúc đất nước ta thực hiện bước ngoặt đi vào cải cách. Mong trí tuệ cả nước đừng bao giờ mất cảnh giác!

Tôi xin nhấn mạnh, việc sửa đổi/soạn thảo Hiến pháp mới nhất thiết phải được coi là bước mở đầu và là nền tảng cho toàn bộ quá trình tiến hành cải cách chính trị và cải cách ĐCSVN. Không cải cách chế độ chính trị và hệ thống nhà nước hiện hành, không cải cách và tổ chức lại ĐCSVN, Hiến pháp được sửa đổi hay Hiến pháp mới dù được viết hay như thế nào cũng sẽ là vô nghĩa, thậm chí sẽ chỉ càng gây thêm hiểm họa mới cho đất nước.

Kính thưa Quốc hội, Bộ Chính trị và Chính phủ,

Khép lại quá khứ, không ngoái lại quá khứ và vượt lên nỗi sợ, quyết tâm dựa hẳn vào dân, lãnh đạo Đảng và Nhà nước hiện nay ngồi lại với nhau thì hoàn toàn có thể cùng nhau hội đủ mọi điều kiện trong tay thực hiện thắng lợi một cuộc cải cách chính trị từ trên xuống để đổi đời đất nước và đổi đời chính ĐCSVN trong hòa bình, mở đầu bằng xây dựng một Hiến pháp mới. Chắc chắn cả nước sẽ một lòng sắt đá với tinh thần Diên Hồng đứng đằng sau một quyết định hòa bình đổi đời như thế của lãnh đạo Đảng và Nhà nước! Như thế có gì mà sợ? Chỉ ở Việt Nam mới có tình huống này. Diễn tiến của lịch sử Việt Nam khách quan tạo ra như vậy. Càng để muộn, cơ hội này có nguy cơ lại vuột đi, như ba lần cơ hội lớn đã vuột đi trong gần bốn thập kỷ vừa qua[3].

Xin cứ ngẫm mà xem, trên cả thế giới này, chỉ một mình Việt Nam mới có những điều kiện đặc thù lịch sử dành cho ĐCSVN khả năng thực hiện một kịch bản hòa bình đổi đời như thế, nhất thiết lãnh đạo Đảng và Nhà nước hiện nay phải có tâm và đủ bản lĩnh nắm lấy! Đó cũng là kịch bản tối ưu duy nhất, đáng mong muốn nhất cho đất nước và kế thừa được truyền thống vinh quang trước đây của ĐCSVN, là trách nhiệm không thể thoái thác của ĐCSVN trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước. Ở các nước khác mà như ta hiện nay sẽ khó có chuyện này, chí ít thì cũng đã phải xảy ra vài ba cuộc “mùa xuân Ả Rập” rồi!.. Tuy nhiên cũng phải nhắc nhở: Sự chịu đựng của nhân dân ta đang ở mức báo động đỏ.

Nếu lãnh đạo Đảng và Nhà nước hiện nay bạc nhược bỏ lỡ kịch bản hòa bình đổi đời này, một kịch bản sụp đổ như ở Liên Xô vào lúc nào đó, sớm muộn sẽ xảy ra ở nước ta, do chế độ chính trị đang ngày càng mục nát bên trong và không đương đầu nổi những thách thức quyết liệt từ bên ngoài. Khác chăng so với Liên Xô hồi ấy là: Ở Việt Nam sẽ rất hỗn loạn và đẫm máu.

Trong cuộc chiến tranh 17-02-1979, Trung Quốc trong cùng một giờ đã cho khoảng nửa triệu quân ào ạt tấn công toàn bộ tuyến biên giới phía Bắc nước ta; sự việc này cho thấy: Một khi xảy ra sụp đổ chế độ chính trị như thế ở Việt Nam, không loại trừ xuất hiện tình huống vì bất kể lý do gì, quân đội Trung Quốc lúc nào đó sẽ can thiệp… Đất nước ta sẽ đi về đâu?.. Thế rồi sẽ làm sao tránh khỏi nguy cơ vấn đề Biển Đông là chuyện đã rồi như Hoàng Sa?!.. Vân vân và vân vân…

Sự nghiệp đất nước độc lập thống nhất phải hy sinh chiến đấu nhiều thế hệ mới giành được làm sao có thể bảo toàn nếu cứ kéo dài mãi tình trạng đất nước èo uột, lệ thuộc như hiện nay?! Lấy gì giữ vững sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia trong tình hình mới? Giữ đại cục mà nhiều yếu kém thế này liệu đất nước có được yên? Giữ đại cục đến mức nào thì là sự đầu hàng trá hình?..

Câu chuyện ngày càng rõ: Ngày nay giữ nước phải có toàn dân tộc và cả thế giới, chứ không phải là giữ Đảng như đang là đảng hiện nay! Ngày nay giữ nước, đất nước càng phải mau chóng trở thành một quốc gia phát triển!

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cần nghiêm túc nghĩ lại tất cả! Dứt khoát cần thông qua cải cách chính trị xốc toàn dân tộc đứng dậy phát triển đất nước bền vững, xây dựng Việt Nam là một thành trì bất khả xâm phạm, cùng với cả thế giới gìn giữ hòa bình.

Bí quyết thành công của Cách mạng Việt Nam là: Tinh thần yêu nước Việt Nam đã từng đủ bản lĩnh giương cao ngọn cờ dân tộc dân chủ làm nên Cách mạng Tháng Tám và hoàn thành sự nghiệp giải phóng đất nước, giành lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, tranh thủ được sự hậu thuẫn của cả thế giới cho sự nghiệp vẻ vang này, và đồng thời đã xác lập được cho quốc gia vị trí quan trọng trên trường quốc tế.

Trước những thách thức mới quyết liệt từ bên ngoài, trước những đòi hỏi phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, hơn bao giờ hết Việt Nam cần tiếp tục giương cao ngọn cờ dân tộc – dân chủ với trí tuệ mới,  để xây dựng được đất nước độc lập – tự do – hạnh phúc, để có thể dấn thân cùng đi với cả thế giới. Tinh thần này cần trở thành linh hồn cho một Hiến pháp mới của đất nước bây giờ và mãi mãi về sau.

Bốn cuộc chiến tranh trong vòng một đời người, và biết bao nhiêu thương đau đến hôm nay đất nước vẫn đang còn phải chịu đựng, như thế là quá nhiều rồi! Mà đến hôm nay đất nước vẫn chưa ra khỏi cái nghèo và lạc hậu, có nhiều mặt tiếp tục lạc lõng! Tôi không thể chấp nhận nhân dân ta, đất nước ta lúc nào đó lại một lần nữa sẽ phải trầm luân trong một cuộc bể dâu mới đẫm máu.

Vì vậy tôi cho rằng phải thông qua hòa giải dân tộc để thực hiện cải cách toàn diện, nhờ đó thực hiện sự nghiệp canh tân đổi đời đất nước đến nay vẫn bị bỏ lỡ. Tiến bộ của văn minh nhân loại, của khoa học kỹ thuật và công nghệ, toàn cầu hóa ở nấc thang hiện tại.., tất cả vừa tạo cơ hội, vừa thách thức nước ta phải lựa chọn con đường của phát triển, bắt đầu từ thực hiện tự do, dân chủ.

Đúng ra phải nói thật với nhau cải cách chính trị đã để muộn mất 37 năm rồi – ngay sau khi đất nước độc lập thống nhất, chí ít là muộn 23 năm nay rồi – ngay sau khi chiến tranh lạnh kết thúc và Việt Nam hoàn toàn có thể đứng trên hai chân của mình! Không thể để muộn hơn nữa!

Chính sự chậm trễ này là nguyên nhân gốc làm cho đất nước độc lập mà nhân dân vẫn chưa có tự do, lối ra cho cuộc khủng hoảng đất nước đang lâm vào chưa rõ, mục tiêu cơ bản trở thành một nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại vào năm 2020 trở thành ảo tưởng.

Chính sự chậm trễ này khiến cho đất nước đang lâm vào tình trạng bị động chiến lược đầy nguy hiểm: Chưa có một tầm nhìn, một lời giải nào thuyết phục cho những thách thức kinh tế và chính trị, đối nội và đối ngoại đất nước đang phải đối mặt trong bối cảnh siêu cường đang lên Trung Quốc trở thành vấn đề của cả thế giới mà Việt Nam ở vào vị trí địa lý tự nhiên, vị trí địa kinh tế và địa chính trị cực kỳ nhậy cảm.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước bây giờ đòi hỏi hơn bao giờ hết phải có toàn dân tộc và cả thế giới, sự chậm trễ này chưa giúp chúng ta trả lời làm như thế nào?!

Vì những lẽ trên, cải cách hệ thống chính trị của đất nước trở thành chuyện sống còn. Đòi hỏi xây dựng Hiến pháp mới đang cho đất nước một cơ hội.

Không có một thế lực nào bên trong hoặc bên ngoài có thể cấm nước ta đi vào một cuộc cải cách chính trị triệt để và toàn diện như thế, chỉ có sự tha hóa của hệ thống chính trị và tình trạng kìm hãm không dám thức tỉnh sự giác ngộ của nhân dân đang cản trở đất nước tiến hành nhiệm vụ này. Tự nhận về mình vai trò lãnh đạo, tại sao ĐCSVN không dám đứng lên tiền phong chiến đấu khắc phục hai trở lực này?

Tuy nhiên, mười bạn của tôi hôm nay, thì có đến chín người nói đòi hỏi ở ĐCSVN hiện nay, đòi hỏi chế độ chính trị này tự mình đổi đời bây giờ là điều không thể. Không ít bạn bè chí cốt và người thân trong nhà mắng tôi tư duy cải cách như thế là kẻ ngu trung, quở trách tôi sao không để cho ngôi nhà đã mục nát sụp đổ quách đi cho nhanh, kéo dài sự đau khổ của đất nước làm gì!?..  Vậy chỉ còn cách những người lãnh đạo Đảng và Nhà nước hiện nay hạ quyết tâm vượt qua điều không thể này.

Tôi nghĩ lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang đứng trước cơ hội và có trách nhiệm ràng buộc khởi xướng cuộc cải cách chính trị hòa bình đổi đời đất nước và đổi đời chính bản thân ĐCSVN, bắt đầu từ xây dựng một Hiến pháp mới. Hoặc là để vuột mất cơ hội này và mắc tội đối với đất nước? Tôi không thay đổi được suy nghĩ của mình.

Kính thư,

Nguyễn Trung, 10 (60A) ngõ 45 A phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Đt. 04 38363036


[1] Xin gọi tắt là Kiến nghị 72, ngày 04-02-2013 đã được trao chính thức cho Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

[2] Tham khảo thêm: Nguyễn Trung, tiểu thuyết “

http://viet-studies.info/kinhte/kinhte.htm

[3] (1)Cơ hội thực hiện hòa giải và thống nhất dân tộc ngay sau 30-04-1975; (2)Cơ hội độc lập đi với cả thế giới sau khi LXĐÂ sụp đổ; (3)Cơ hội đẩy nhanh quá trình bình thường hóa quan hệ với Mỹ, gia nhập ASEAN và gia nhập WTO.

(Nguồn: Ba Sàm)

________________

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

108 phản hồi Cho “Cải cách chính trị đã để muộn mất 37 năm”

 1. "Gái Góa" viết:

  Một bài viết bõ công giương mục kỉnh ngồi đọc, cảm ơn cụ, cảm ơn anh Nhất. NHƯNG…

  • Hòa bình viết:

   lại thêm một vị nữa gia nhập “lực lượng thù địch để “diễn biễn hòa bình chứ không chịu “diễn biến chiến tranh”

  • công bình viết:

   NHƯNG….Đàn gảy tai trâu…!

  • KIMCA viết:

   Hồi nào tôi có sổ hưu mới dám nói kiểu đó. Bây giờ đang ăn cơm của đảng và nhà nước thì chịu rồi! Mà hình như bác nào về hưu rồi mới dám mạnh miệng chứ đương chức thì cũng vậy thôi!

 2. Thắng viết:

  Đây không phải thư ngỏ của ông Nguyễn Trung nữa mà là “HUYẾT TÂM THƯ ” của toàn thể những người VIỆT NAM yêu nước chân chính trước vận mệnh của ĐẤT NƯỚC. Rất mong các bậc hiền tài, nhân sỹ trí thức cùng toàn thể khối đại đoàn kết toàn dân tộc VN tích cực tham gia ý kiến ,tham mưu cho Quốc hội, Đảng và Chính phủ tiến hành một cuộc cải cách toàn diện, triệt để vì đây là cơ hội cuối cùng !!! Cảm ơn Bác NGUYỄN TRUNG nhiều lắm ./.

  • thanh viết:

   Đúng là huyết tâm thư của toan thể những người Việt Nam. Cám ơn ông Nguyễn Trung đã viết thay cho nhân dân.

 3. nguyen_hanh viết:

  Đây là tiếng nói dũng cảm nhất của một lão thành cách mạng đã nói lên khát vọng lớn lao và vô cùng chính đáng của toàn thể nhân dân VN.

 4. Tâm Nguyễn viết:

  Mot bai viet qua hay cua Bac Trung. Dung voi suy nghi va mong muon cua toan the nguoi dan VN. Rat mong cac Vi lanh dao DCSVN hay can nhac suy nghi.

 5. Vũ Anh viết:

  Mong sẽ có thật nhiều tiếng nói như thế này nữa để nói lên nguyện vọng của dân tộc về một đất nước Việt nam dân chủ, tự do.

 6. Quangvifa viết:

  Hết cả đời người để làm cái đường đi !!!! Bao giờ mới xây được cái nền cái móng cho ngôi nhà Vn ?????

 7. ABC viết:

  Một bài viết rất tâm huyết đối với đất nước, với dân tộc VN.

 8. Trieu Van Dinh viết:

  Bài viết hay, rất sâu sắc, nhưng tto6i tin rằng người ta sẽ không thèm quan tâm đến nó. Vinh thân phì da đã làm họ lú mất rồi

 9. Thuy Truong viết:

  Đọc xong bức ” huyết tâm thư” của cụ Trung, máu huyết trong cơ thể như đang sôi sục, nhưng… ( lại nhưng, mình ghét cái từ “nhưng” này quá) biết đến khi nào ???

 10. Trung287 viết:

  Trên mạng đã lác đác xuất hiện một vài bài viết bênh vực cho lí do vì sao cần giữ lại điều 4,tức là cũng đã có không khí tranh luận, thảo luận khá sôi nổi, thẳng thắn về cái điểm cốt tử của HP. Đúng là góp ý không có vùng cấm. Có thể mình chưa đủ thông tin, nhận thức,trình độ nên thử đọc một sô bài dạng này (từ phía bênh vực) để gọi là nghe bằng hai tai thì thấy lí luận của các vị rất gượng gạo, không hợp lẽ,khó chấp nhận.
  Bài viết này của bác Nguyễn Trung đọc đến đâu thấm đến đó, có lẽ đây là những lời tâm huyết của một người rất có trách nhiệm với vận mệnh Quốc gia. Đơn giản,dễ hiểu và thực tế lắm.TW chắc cũng có nhiều vị đồng cảm nhưng cái khó là làm sao thoát được vòng kim cô,giữ được cái ghế.Vì tương lai của cả dân tộc,mong sao các vị biết cách “Vượt lên chính mình”

 11. Sưtử viết:

  Ông Nguyễn Trung này viết rất tâm huyết với dân với nước! Bài viết nghe như “Thất trảm sớ” thời Chu Văn An.

 12. phạm quang Trường viết:

  Đoc bai này tôi nghĩ đay không phải là bức thư ngỏ của ông Nguyễn Trung mà vang vọng đâu đây ,như lời HỊCH TƯỚNG SỸ CỦA HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN
  than ôi cả DÂN TỘC VIỆT NAM ĐANG Ở TRONG TAY CAC NGƯƠI ĐÓ

 13. honda viết:

  Bác Nguyễn Trung đã nói tiếng lòng của dân tộc VN:

  “ Đây là chân lý hoà lẫn trái tim
  Đây là tiếng nói lòng người chiến sỹ
  Tiêng lòng ta hay đất nước vang lên.”
  Maiakopxki

 14. Thạch Hà viết:

  Tâm huyết thật đấy, nhưng mà y hệt nhà tui.
  Nhà tui là nhà cấp 4 xây từ 37 năm trước, giờ nó xập xệ, vợ bảo nhà nghèo sửa sang vá víu lại mà ở đừng đua đòi tốn kém, con lại bảo phá đi mà xây mới chứ cứ nay sửa mai sửa nhếch nhác lắm, hàng xóm lại dọa là xây mới phức tạp lắm, phải xin giấy phép xây dựng, phải được sự đồng ý của chủ nhà liền kề, phải đút tiền cho công an khu vực v.v…
  Cuối cùng tui bảo vợ con, tao chẳng sống được mấy nữa, chờ tao chết rồi chúng mày muốn làm gì thì làm, nếu không làm được thì bán đi nơi khác mà ở. Thế là tết vừa rồi nhà tui lại vẫn ăn tết như xưa vì tui chưa chết.huhu

  • Vàng Xí Lù viết:

   Bức thư ngỏ dài quá nên tôi đọc xong thì chẳng nhớ nên chẳng hiểu gì. Nhưng với cái nhà của bác Hà thì tôi lại hiểu nên thấy lo lo cho bác ấy.

   Nếu nhà của bác mà cũ quá, kết cấu chịu lực hư hỏng, nền móng lún, nứt, gẫy thì bác hãy coi chừng. Nếu không cẩn thận mà nó sụp thì e rằng chẳng mỗi mình bác hy sinh đâu. Tốt nhất là bác thuê người có chuyên môn kiểm tra tình trạng của cái nhà. Nếu kết cấu chịu lực còn tốt thì sơn sửa lại để ở cũng được, chẳng sao cả. Còn khi thấy kết cấu chịu lực đã mục hết rồi thì nên đập nó đi chứ đừng cố sửa làm gì kẻo lại làm khổ bà con hàng xóm phải đến cấp cứu khi nó sập. Những điều trên là theo các quy định trong các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành của Bộ Xây dựng đề ra đấy.

   Đừng đợi đến sau khi mình …đã chết. Ta chỉ có thể đợi đến ngay trước lúc chết 1 giây thôi. 😀

 15. Hòa Bình viết:

  Kính yêu Bác Trung !
  Một Trung Thần của dân tộc ta .
  Kính chúc Bác Thượng Thọ !

  • Hoàng Trang viết:

   Ổng Trung cũng đặt viên gạch xây dựng nên xã hội ngày nay. tự hỏi trước giờ “bác Trung” ở đâu?

 16. Van Minh viết:

  Theo tôi để làm suy kiệt sức mạnh của TQ, ngay bây giờ nước Mỹ và cộng đồng Thế Giới phải chia nhở đất nước TQ thành nhiều nước nhỏ, đối kháng nhau về lợi ích, chính trị tôn giáo…….lập tức đất nước TQ sẽ trở thành Isarel, palestin và trung đông, khi đó TQ không còn cầm gậy chọc bánh xe nữa ( ý tưởng này tôi đã nghĩ đến từ lâu, nhưng hôm nay đọc thấy trùng ý tưởng lên tôi nhờ comments chia sẻ ý tưởng, xin cảm ơn ban quản trị, chúc một năm mới tốt lành, an khang thinh vượng )

  • honda viết:

   Chẳng mong thì TQ cũng đến ngày đó thôi! Bác Hồ rất giỏi khi nhìn thấy thời cơ ấy mà có tinh thần chuẩn bị của chúng ta.

 17. tỉnh ngộ viết:

  Một bức thư của một lão thành CM , mỗi lời trong thư là một lời tâm huyết , chân thành mong đảng triệt để đổi mới để đảng vững mạnh . Còn mong gì hơn thế nữa ?
  Mỗi lời vang vọng như tiếng kèn xung trận không phải là để đổ máu giành giật chính quyền mà là để đổi mới đảng , là để hưng thịnh đất nước , bảo vệ sự sống còn của Tổ quốc trước ngoại xâm phương Bắc.
  Cũng như tất cả các bạn còm sỹ , tui đọc bức thư một lèo , như uống từng lời . Thật là phấn khich . Thật là cảm kích . Lá thư không còn là của cụ Nguyễn Trung nữa . Nó như là tiếng nói của Nhân dân , mà cụ NT la người thể hiện .
  Xin chân thàng cảm ơn cu Nguyễn Trung và báo MGNK đã post bứt thư quý giá này

 18. Là một người lính nhập ngũ năm 1978, trải qua 35 năm quân ngũ, mang trên vai hàm thiếu tướng, đương nhiệm, tôi và nhiều đồng đội trăn trở vô cùng. Hạnh phúc của chức tước, quyền lợi cá nhân và gia đình những người quyền cao chức trọng … sẽ không bao giờ bền vững, nếu như hầu hết người dân còn khốn khó và ngày càng không có lối thoát ra khỏi ám ảnh chuyện sinh nhai, chữa bệnh, học hành, và ngay cả chuyện muốn bày tỏ lòng yêu nước, chống sự bành trướng của thế lực hắc ám phương Bắc! Chỉ khi có một chính quyền thật sự hài hòa lợi ích với nhân dân, đặt mục tiêu của nước, của dân lên trên quyền lợi đảng phái, thì khi đó nước Việt Nam ta mới đi vào “hành trình ổn định”! Cần có một thiết chế mới: Dân chủ, minh bạch, bầu cử tự do, dân được quyền phúc quyết Hiến pháp chứ dân không thể chỉ là “khách mời của Đảng” trong vấn đề góp ý sửa đổi Hiến pháp! Một vài ý ngắn gọn, do đó, chúng tôi hoàn toàn tán thành bản kiến nghị của cụ Trung. Chúng ta cần nghiêm túc loại bỏ hai chữ “phản động” ra khỏi từ điển Việt Nam hiện đại, để thẳng thắn tâm tình với nhau ở đây. Dân ta, quân ta, chẳng có ai muốn chống phá Nhà nước, không có ai là “phản động” giữa thời đại tin học này. Thực ra, chỉ có những cái sai triền miên nhưng không sửa được ( hoặc người có quyền không muốn sửa), và bao nhiêu cái hay, cái đúng thì dân không dám nói- đó là thực tế hiện nay!

  • hao viết:

   Chào thiếu tướng.
   ” bao nhiêu cái hay, cái đúng thì dân không dám nói”.
   Thiếu tướng không phải lo, không nói thì các bác ấy cũng biết cả. Leo được lên đấy thì không phải là không có đầu óc đâu. Còm để giao lưu với nhau, xả tức thôi, chứ tất cả ý của các còm trên các trang mạng thì các xếp đều biết hết, biết từ khi mình còn chưa nghĩ ra. Vấn đề là quyết không “tự sát ” nên mới có chuyện để anh em mình còm, mới sinh ra những lý luận lấy được theo kiểu “tôi nhặt được sợi dây, tại đầu kia của sợi dây có buộc con trâu chứ tôi không ăn trộm trâu”. Dân gian thường gọi là ” lý cùn”.

  • Trần Bá viết:

   Chào anh bạn tướng…tôi nhập ngũ tháng 11/1976( trước bạn hai năm) nếu còn áo lính có khi anh là..lính, đồng đội của tôi.Sau khi làm nghĩa vụ…quốc tế ở K.hơn ba năm tôi chuyển ngành làm cán bộ thanh tra tỉnh..và 1983 tôi xin thôi việc về làm dân cho đến nay, tôi là một công dân tốt, có của ăn của để và có quá nhiều trăn trở. Tôi ngưỡng mộ bạn là cấp tướng….vậy bạn sẽ có nhiều bạn…tướng…? vậy thì bạn nên thể hiện rõ tên như Bác Trung đi, để ý kiến bạn có…lực hơn, hãy rũ thêm các bạn …tướng( tốt) cùng lên tiếng để giúp đất nước đảng…không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, hãy làm đi đừng để khi về hưu mới lên tiếng…..
   Xin cám ơn bác Trung và TDN.

 19. Cựu Chiến Binh viết:

  Lời nói của Anh Trung có trách nhiệm. Cương nghị. nhưng giai cấp thông trị chưa chắc gì đã nghe

 20. Phan văn An viết:

  Các lão thành cách mạng cần phải lên tiếng, hay chờ chết rồi xuống âm phủ mới chịu mở miệng.

  • honda viết:

   Sao lại bắt các cụ lên tiếng, còn tiêng nói của mình đâu?

   • "Gái Góa" viết:

    Vì cháu nó còn trẻ, còn phải nuôi vợ con ông ạ, hơn nữa hậu sinh, chưa có kiến thức, không đủ bản lĩnh. Nó nói câu này tôi đoán chắc cũng là con cháu của nghị Phước đấy!

 21. Ngoc Sang viết:

  Tôi cũng là đảng viên Đảng CSVN, đọc bài viết của Bác Trung tôi thật không có điều gì để nói nữa, bởi nó quá đúng với tình hình hiện tại của đất nước. Thư ngỏ này cần phải phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân được biết. Tôi tin một ngày gần nhất, chân trời chân lý sẽ ló rạng trên đất nước chúng ta. Cảm ơn bác Trung

 22. Chim muông sắp về cội hót hay, người sắp về cõi tiên nói lời thật, cụ Nguyễn Trung nằm trong quy luật tự nhiên đó, ít ai được như cụ, cám ơn cụ để lại phúc đức cho đời, cụ Trung có nhời nhắn gửi tâm huyết, cụ đã từng trải có nhiều kinh nghiệm, lời tri ân quý báu đó quý hơn ngọc ngà châu báu, tương lai Việt nam có phát triển hay lụi bại phải tìm ra được đường đi đúng đắn, cứ luanh quanh như rúc trong mớ lòng bong sao thoát khỏi đói nghèo? Dân tộc Việt nam đâu đớn hèn, tài nguyên thiên nhiên Việt nam đâu khó khăn, tại sao mãi lẹt đẹt kém cỏi? Hỡi ai đang đảm trách lãnh đạo, đừng tham miếng bỏ cỗ, trước hết vì nước vì dân, dân không tiếc người có công với đất nước, hãy noi gương đại đế Quang Trung, Hồ Chí Minh làm vẻ vang đất nước, người đó dân đang chờ mong, vị cứu tinh dân tộc.

 23. 37 năm đất nước giải phóng xây dựng trong hòa bình, ai cũng biết do đảng CS lãnh đạo, đất nước phát triển, đi ngang, hoặc lao dốc cũng do người trong đảng lãnh đạo. Đến nay, thực tế dân quá biết thế nào, vậy đảng cũng biết ta đã làm được gì 37 năm qua cho tổ quốc? Đảng đã biết ưu khuyết điểm ra sao, phải biết sửa chữa kịp thời, đừng luanh quanh để tụt hậu với thế giới mới là thức thời, cái kim dấu mãi cũng lòi kim ra, muộn còn hơn không đảng nhé, đau cũng phải sửa mới là tiến bộ?

 24. Phung Huu Thanh viết:

  Cảm ơn bác Trung hy vọng sẽ còn nhiều người như bác khởi xướng để chúng cháu học theo

 25. hung viết:

  Để cây lúa lên nhanh, cần vung gươm diệt trừ cỏ dại!

 26. aquasshi viết:

  Cầu mong ĐCS quyết tâm cải cách theo tinh thần tâm thư này. VN không thiếu trí tuệ, chỉ thiếu cơ chế dân chủ.

 27. việt viết:

  Chẳng biết “các thế lực thù địch” nguy hiểm thế nào nhưng chắc nó chưa phá ta bằng đám “sâu đày tớ”.
  Chẳng biết “bọn phản động” nó nói xấu chế độ ở đâu nhưng cứ nghe dân ca thán thì thấy “ta” thật chẳng còn gì để khen.

 28. Phương trời xa viết:

  Bác Trung viết quá hay, mọi người gửi ý kiến phản hồi cũng đều rất hay, nhưng hay nhất là câu hỏi : “Tiếng nói của mình đâu?”
  (…)

 29. Dân đen viết:

  Không biết anh Nhất có kí tên vào bản kiến nghị 72 không nhỉ? Một nhà báo công tâm và nổi tiếng như anh mà lên tiếng ủng hộ bản kiến nghị này thì sẽ có giá trị hơn dân đen chúng tôi

  • honda viết:

   Mỗi bài viết của anh Nhất là một chữ ký rồi còn gì nữa. Để có một bữa cỗ, thì mỗi người lao vào làm một việc, người giết lợn, người thui trâu, người đi chợ…Ăn thế mới ngon bạn ạ!

   • Thuy Truong viết:

    Tôi thấy bác Nhất cũng có đề cập đến bản Hiến pháp của nhóm kiến nghị 72, nếu bác Nhất cũng đồng ý về nội dung của bản kiến nghị Hiến pháp đó sao bác không đăng lại nguyên văn nội dung bản kiến nghị đó trên MGNK đi bác Nhất ? tôi nghĩ các anh chị còm sĩ trong này nhiều người chưa dc đọc hết bản kiến nghị Hiến pháp đó, muốn bản kiến nghị HP đó có trọng lượng hơn thì nên cho nhiều người biết tới nó hơn chứ bác Nhất nhỉ

    • truongduynhat viết:

     Ngay dưới bài trưng cầu ý kiến bạn đọc về dự thảo sửa đổi hiến pháp, tôi đã gắn cả hai đường link của 2 bản dự thảo hiến pháp: 1 của quốc hội và 1 của nhóm 72. Chỉ bấm vào là đọc được hết mà.

 30. Vĩ Tuyến 17 viết:

  Đọc thì đọc cho đở buồn thế thôi chứ tất cả chúng ta ở đây đều biết bản hiến pháp sẽ được viết ra sao rồi . Đừng mơ tưởng viễn vông .

 31. Củ viết:

  Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra di. Đi đâu loanh quanh ‘đất nước mình’ mỏi mệt! (xin lỗi nhạc sĩ TCS)

 32. thay doi viết:

  Bac noi hay wa.neu bai viet nay pho bien rong rai vao nhan dan thoi khang chien toi tat thay su doi thay .con bay h chi so bac buon long

 33. conhoang viết:

  Noi guong anh Nhat cac Blog nen dong loat dang Thư ngỏ nay

 34. Hâm mộ Đảng ta viết:

  tôi không hiểu vì sao người ta hay dùng cụm từ “cơ hội chính trị” để đánh những ai có ý muốn thay đồi hệ thống chính trị của Việt Nam. không phải mọi kẻ “cơ hội chính trị” nào cũng xấu. lịch sử của nước các ngài đã chứng minh như vậy. năm 45 đấy.
  tôi cho rằng sự trì trệ, bảo thủ dù được gọi bằng mỹ từ “kiên định lập trường chính trị” của những người sợ thay đổi, khiến cho đất nước triền miên trong đói nghèo, lạc hậu so với láng giềng mới đáng lên án. sự kiên định chính trị mà xuất phát từ nguyên nhân muốn bảo vệ quyền lợi bản thân (như sổ hưu chẳng hạn) chính là TỘI ÁC .

  • Vĩ Tuyến 17 viết:

   Có một thời ở Miến Điện ai theo Đảng Liên kết Quốc gia Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đều bị coi là phản động và bị bắt bỏ tù .
   Thể chế dân chủ Miến Điện đã hình thành mà không tốn một viên đạn , một giọt máu và các tướng lãnh quân đội không ai bị mất sổ hưu .

  • Vàng Xí Lù viết:

   May ra trả lời được thắc mắc của anh về cái chuyện chụp mũ trước khi đánh.

   Tôi thấy, trước khi người ta xử bắn hay chặt đầu hoặc treo cổ ai đấy thì người ta thường chụp một cái túi vào đầu hoặc bịt mắt người đó lại. Người ta làm việc đó là để người bị giết không thấy ai giết mình để khỏi thù oán sau này và để cho người bị giết đó bớt sợ trước khi chết hoặc để cho người giết không nhìn thấy ánh mắt căm thù của người bị giết.

 35. […] cho đối phương là “xằng bậy”. Hoan hô nghị Quốc với thái độ bình thản, “không thấy sốc” trước sự sỉ mắng của người khác, và cũng hoan hô nghị Phước vì bị tổ […]

 36. Trương Duy X viết:

  Tuyệt vời; cám ơn vác Nguyễn Trung

 37. […] cho đối phương là “xằng bậy”. Hoan hô nghị Quốc với thái độ bình thản, “không thấy sốc” trước sự sỉ mắng của người khác, và cũng hoan hô nghị Phước vì bị tổ […]

 38. lê phước viết:

  Tiếc thay thư của anh viết chỉ để những người như chúng tôi(một phần của lực lượng thù đich)đoc chớ có bao giờ những cái đầu thông minh chịu đoc đâu.Có đọc thì cũng không hiểu anh viết cái gì nữa.

 39. Vĩ Tuyến 17 viết:

  Trong khi kinh tế Việt Nam trì trệ vì các quả đấm thép ngập nợ, kinh tế Thái Lan đã tăng 18.9% trong qúy cuối cùng của năm 2012. Cũng bất ngờ vì kinh tế Thái Lan trong quý trước đó chỉ tăng có 3.1%, theo thống kê của Hội Đồng Phát Triển Xã Hội và Kinh Tế Quốc Gia Thái Lan. Bản phúc trình nói mức tăng vọt là nhờ tăng nhu cầu cả quốc nội và quốc ngoại. Trong khi đó tiêu xài các hộ dân Thái tăng 12.2% và đầu tư tăng 23.5%; tiêu xài của chính phủ tăng 12.1%.

 40. quynhluu viết:

  Nuoc do la mon!

 41. tuan viết:

  ý kiến của lão thành trên đây cũng là ý kiến của riêng tôi. Đặc biệt ấn tượng, là ông dùng các cụm từ “dân/ đất nước” đứng trước “đảng”. Hoan hô cụ ngàn cái.

 42. Trộm nghĩ, tại sao khi tiếp xúc từng đảng viên, ai cũng nói về tình hình yếu kém của đảng, ai cũng biết rất rõ nội tình bi bét, nhất là các đảng viên lão thành đã từng làm lãnh đạo, còn các đảng viên đương chức lại im như thóc trong bồ? Không nói thật những gì mình biết, mình nghĩ, phải xem lại nguyên nhân này đảng nhé, lâu quá thành bệnh mãn tính. Không ai tranh quyền lãnh đạo thì đảng càng phải thể hiện cho dân biết đảng tài giỏi bằng thực tế, gần nửa thế kỷ lãnh đạo mà đất nước cứ là tà bay trên mặt ruộng lúa, cất cánh sao đây?

 43. KH viết:

  Tôi thấy mấy ngày qua, dân tình nói nhiều về sửa đổi, bổ sung hiến pháp. Trong đó điều 4 và điều 70 được đề cập nhiều nhất. Thiển ý tôi là thế này.
  Với điều 4, nếu Đảng CSVN thực hiện được đúng lời Hồ Chí Minh “giữ gìn đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”,”đảng viên phải là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” và quyết tâm “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” thì nên bỏ điều 4, vì có hay không có điều 4 thì nhất định Đảng CSVN cũng sẽ cầm quyền, còn nếu làm không được như vậy thì cần phải giữ lại điều 4 nhằm giữ quyền lãnh đạo đất nước bằng hiến định để hợp pháp hóa việc sử dụng công cụ chuyên chính để bảo vệ chính quyền.
  Với điều 70, nếu Đảng CSVN cùng một lợi ích với đất nước, dân tộc, nhân dân thì không cần ghi “quân đội phải trung thành với Đảng CSVN” vì bảo vệ đất nước, bảo vệ dân cũng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Đảng cũng là bảo vệ dân, bảo vệ đất nước. Nếu Đảng CSVN không cùng một lợi ích với đất nước, với dân tộc, với nhân dân thì phải ghi rõ là quân đội phải trung thành với Đảng như trong dự thảo để có thể sử dụng hợp hiến quân đội trong việc trấn áp các lực lượng khác ( kể cả nhân dân) chống lại Đảng.
  Hiến pháp là cở sở pháp lý duy trì sự hợp hiến của nhà nước, nhà nước là công cụ của giai cấp. Nên việc soạn thảo hiến pháp nói là việc của nhân dân nhưng thực chất là của giai cấp cầm quyền. Do vậy điều 4 hay điều 70 của (dự thảo) hiến pháp phải do Đảng CSVN ( đại diện giai cấp cầm quyền) quyết định.
  Tùy theo cách quyết định của Đảng trong việc lựa chọn điều 4 và điều 70 mà ta có thể hiểu được bản chất của Đảng CSVN…

 44. Tôi bơ vơ trong mái nhà thời cuộc viết:

  Kính cẩn nghiêng mình cảm phục Bác Trung. Đọc tâm thư của Bác Trung tôi như nuốt từng lời, từng chữ, thấy cả tấm lòng người việt trong đó, Bác Trung đã nói thay cho toàn thể nguyện vọng của người con dân Việt, cả những người đủ hiểu biết để bày tỏ thành lời, cả những người vô danh, thất học và lam lũ.
  Thay vì chờ đợi các cấp chính quyền tiếp thu, tại sao chúng ta không đồng lòng, hợp sức kiến nghị để huy động sức mạnh từ nhân dân. Nếu có ai đó khởi xướng phong trào ký tên ủng hộ tâm thư này, tôi sẽ ký bằng máu của mình.

 45. HCM viết:

  Đây có phải là một bản hùng ca lỗi lạc hay không? Tại sao lúc đương thời Bác Trung không lên tiếng mà hôm nay mới nói lại cho là quá muộn. Theo tôi thấy bản hùng ca này nên chuyễn về tay các ông Đảng viên chức vụ cao trong bộ chính trị có tư tưởng tiến bộ để cho các ông ca thì mới có hiệu lực.

  • Vàng Xí Lù viết:

   Trước đây chưa nói là bởi các cụ chúng nó đã bẩu: “Khôn không đến trẻ, khoẻ chẳng đến già”. Trước đây thì các bác ấy vẫn còn …trẻ. 😀 😀 😀

 46. Vàng Xí Lù viết:

  Sáng nay, tự nhiên nhặt được mảnh giấy ở ngoài đường có viết dòng chữ là: “Lời khôn không ngủ trong tai đần”

 47. Lưu Linh viết:

  Tớ cũng xin gia nhập “Lực lượng địch” để cầu mong sự thay đổi hiến pháp.

 48. Đồng Bào viết:

  Tôi nghĩ các vị lãnh đạo nên suy nghĩ kỹ về bài viết này. Thứ nhất tác giả là vị lão thành CM nên không thể gọi là thế lực thù địch. Thứ hai tác giả lại là người từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng: đại sứ VN tại Thái Lan, tổng thư ký Hội đồng Kinh tế đối ngoại của Chính phủ, rồi làm trợ lý cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt, thành viên Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại, rồi cộng tác viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, v.v.., nên không thể nói ý kiến này là xằng bậy được. Thứ ba, Cụ Nguyễn Trung nay đã 74 tuổi, nên không thể gọi cụ là kẻ cơ hội chính trị được.
  Chúng tôi biết, hơn ai hết, các vị lãnh đạo hiểu rất rõ tình hình hiện tại của đất nước và xu thế thời đại. Tuy vậy họ đã không mạnh dạn thay đổi. Cụ Nguyễn Trung thì cho là vì cái nhìn phiến diện. Tôi thì cho là vì những nguyên nhân sau:
  1. Không dám từ bỏ ngay lập tức lý tưởng mà họ (và có thể là cả cha anh họ) đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để phấn đấu. Chúng tôi rất trân trọng ưu tư này. Tuy vậy thưa quí vị,chúng ta không thể đưa một đất nước, một dân tộc đi trên một con đường mà không biết khi nào sẽ tới đích. Mà nếu tới đích rồi thì không biết cuộc sống sẽ ra sao. Chúng ta hãy xem Nước Nga ngay thời điểm sụp đổ, đã là cường quốc của thế giới, và là cái nôi của CNXH. Nhưng khi nhận thấy rằng CNXH không đem lại vinh quang cho tổ quốc, họ đã mạnh dạn từ bỏ.
  2. Các vị sợ nếu thay đổi hệ thống chính trị đất nước sẽ rơi vào bạo loạn, khủng hoảng. Điều quí vị lo lắng là hoàn toàn có thể chia sẻ. Tuy vậy, chúng ta không nên sợ điều đó. Lại hãy nhìn vào nước Nga, trước thời điểm sụp đổ, GDP Đầu Người năm 1989 là US$8,210. Năm 2012 GDP Đầu Người của Nga là US$17,700. (tất cả đều tính sức mua ngang giá PPP – Con số này của VN năm 2012 là US$ 3,500). Vậy thì có gì mà ta phải sợ.
  3. Các vị ngại phải từ bỏ đỉnh cao quyền lực và bỗng lộc. Chúng tôi thấu hiểu trăn trở này. Tuy vậy, nước Việt Nam có thể đứng vững đến ngày hôm nay là nhờ cha ông ta đã không ngần ngại hy sinh lợi ích riêng tư của mình. Quyền lợi của tổ quốc và dân tộc là trên hết. Nếu xác định nhự vậy, quí vị sẽ không còn gì phải ưu tư nữa.
  Các vị đã hy sinh cả tuổi trẻ của mình để phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc. Nhân dân sẽ đời đời ghi nhận những hy sinh đó. Nay quí vị dám từ bỏ quyền lực và bỗng lộc của mình vì tương lai một Việt Nam hùng cường, lịch sử sẽ nghìn đời ghi công. Tên tuổi của quí vị sẽ mãi mãi rạng danh với non sông Việt Nam.
  Hãy dũng cảm lên !!!

  • Đồng Bào mà giỏi lý luận chính trị thế, đất nước có nhiều người như Đồng Bào mấy mà thành rồng?
   Học thuyết Mác đã chỉ, xã hội nào tiến bộ phải thể hiện dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh, dân chủ hạnh phúc, ngoảnh lại xem chúng ta đang ở xã hội nào so với các nước xét về các mặt đó, nếu chỉ riêng về chỉ số thu nhập bình quân đầu người rất thấp, tăng chậm là đủ biết. Vậy chúng ta tự nhận là XHCN vỏn vẹn có mấy nước Cu Ba, Bắc Triều, Trung Quốc (Trung Quốc nói họ mang màu sắc TQ) như thế nào mọi người đã biết, khỏi trình bày.

 49. Chấn Phong viết:

  Cứ với cách tư duy như hiện nay,cứ khư khư giữ tính bảo thủ không dám nhìn nhận và luôn qui chụp,coi những ý kiến phản biện như “phản động”,cũng như nhìn đâu cũng thấy”thế lực thù địch”thì cải cách chính trị không những chỉ bị chậm 37 năm,mà cứ đà này có thể đến 73 năm vẫn vậy thôi.
  Cải cách chính trị,ắt sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi riêng của một số cá nhân đang nắm quyền và một vài phe nhóm.Lý do chậm cải cách có thể là ở đó.

 50. Thành Đô viết:

  Cải cách chính trị không học đâu xa, đánh mắt qua nước bạn hướng Tât Nam là xong ngay thôi mà.

 51. […] Cải cách chính trị đã để muộn mất 37 năm truongduynhat […]

 52. Liêu viết:

  Đảng đã khẳng định bỏ điều 4 HP là tự sát, tức là dù ai nói ngả nói nghiêng thì chân lý đó vẫn vững như kiềng ba chân, không thể bỏ được.
  Càng góp ý thì càng thấy rõ chân lý bất di bất dịch đó.

 53. Đạt Nguyễn viết:

  Sự chịu đựng của nhân dân ta đang ở mức báo động đỏ!
  Đảng Cộng Sản Việt Nam xây dựng và tổ chức lại đảng mình, để có được khả năng, ảnh hưởng và vai trò lãnh đạo trong xã hội dân sự, để từ đó phấn đấu được nhân dân lựa chọn (qua bầu cử trung thực) làm đảng cầm quyền theo những đòi hỏi và quy định của nhà nước pháp quyền (đặc biệt là những quy định về tự do bầu cử, tự do ứng cử và về sự tuyển chọn công chức của nhà nước pháp quyền)!
  Đây mới là tiếng nói trung thực của một người dân Việt Nam, của người con của dân tộc Việt Nam!

 54. dt viết:

  Nhiều ý kiến đóng góp vào điều 4 HP, cần sớm có luật về Đảng. “Bởi, mọi tổ chức đều có luật điều chỉnh, riêng tổ chức Đảng là nòng cốt trong hệ thống chính trị mà lại chưa có luật là không được. Nên có luật để Đảng hoạt động công khai, minh bạch chống lại mọi sự tùy tiện”.

 55. Vĩ Tuyến 17 viết:

  Tui cá cược với tất cả mọi giới. Từ già đến trẻ , từ lề trái đến lề phải, từ “thế lực thù nghịch” đến “ĐCSVN” , từ “Đại biểu QH” đến ” … ” . Hiến pháp mới sẽ không có gì khác với hiến pháp cũ và có thể (…) .
  Giống như tui tuyên bố ông Bá sẽ không bắt nhốt ai cả và những người ông định bắt nhốt sẽ thành đồng chí thân tình của ông .
  Tại sao chúng ta ngây thơ không chịu nhìn nhận vào thực tại thế nhỉ ?

 56. nỡm viết:

  cứ ôm đồm đòi thay đổi mọi thứ ngay một lúc sao ko làm tốt từng vấn đề một , còn Bác NT kiến nghị chẳng sai nhưng ko thực tế ,
  GD đang là vấn nạn , sao ko tập trung làm cho xong , từng ngày từng tháng chỉ bàn về Gd , kiến nghị về Gd và biểu tình , phản đối cũng chỉ vì Gd , thầy cô nào yếu kém , cho nghỉ , cấp Quản lý nào nói mà ko làm cho nghỉ luôn , cả nước chỉ chất vấn về Gd , khi nào đạt yêu cầu thì thôi , như vậy may ra mới khả thi chứ việc này chưa xong lại quay sang việc khác , rồi thì ngày tháng nước chảy bèo trôi rồi ra chả đi đến đâu .

  • just viết:

   Bác này đến lạ! Nhà dột từ nóc dột xuống, thế mà bác lại lo đi sửa từ nền nhà trước thì có chống được dột không? bác muốn cải cách giáo dục hay cái gì đi chăng nữa thì cũng phải cải cách hệ thống chính trị này trước đã.

 57. VÕ ĐÌNH XỨNG viết:

  CẢI CÁCH CHÍNH TRỊ ĐÃ ĐỂ MUỘN MẤT 37 NĂM
  Thư ngõ rất tuyệt vời
  Tôi thật sự kính nể Bác Nguyễn Trung, 78 tuổi, trú tại 10(60A) ngõ 45A, phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

 58. LDS viết:

  Đây là một bài viết tâm huyết và ý nghĩa, đã là lỗi hệ thống nếu không sửa cái hệ thống đó thì những cải cách khác không có giá trị. Tâm ý của bác đòi hỏi những nhà lãnh đạo phải làm cách mạng từ trên xuống như của Myanmar chứ đừng bao giờ để cách mạng từ dưới lên như các quốc gia Ả rập, nếu để ở dưới lên chỉ có đẫm máu, loạn lạc và lầm than. Thực sự cả dân tộc đang đứng trước thử thách đòi hỏi lãnh đạo phải sửa cái lỗi hệ thống đó.

 59. Mấy “quả đấm thép” lần lượt tan chảy cả những núi tiền, nào là Vinashin, Vinaline, nay tiếp đến …ôi sợ quá.
  Cả phong trào phản đối dự án Bauxit Tây nguyên, cảng Kê Gà vì biết trước sẽ đưa đến hậu quả vô cùng tai hại cả kinh tế lẫn môi trường và chính trị địa lý xã hội, nhưng cuối cùng vẫn bị những người có trách nhiệm bằng mọi cách cho tiến hành, nay đã lộ dần những nhát dao bổ vào đầu dân, rồi sẽ có báo cáo rút rút và rút kinh nghiệm làm bài học sâu sắc? Chưa bao giờ sự thiệt hại ngày càng lớn càng nhiều như bây giờ, nhân dân cũng có lỗi ư, do không kiên quyết phản đối ư, điềm báo đầu năm rắn, hàng loạt ngân hàng báo lỗ? các điểm giao dịch vắng khách như chùa bà đanh, không có công ăn việc làm, rủ nhau đi lễ hội, ôi tương lai đất nước tôi!

 60. Phải quy định bằng luật, coi lãnh đạo cũng là một nghề trong xã hội, do xã hội phân công, giống như mọi nghề khác, như nghề trí thức, nghề công nhân kỹ thuật, nghề lao động trực tiếp, nghề nông dân. Nghề lãnh đạo có đặc thù phải chọn người tài giỏi nhiều mặt, phù hợp với lãnh đạo chính trị, kỹ thuật chuyên môn, chuyên ngành, phải yêu nước. Do đó phải có sự thể hiện năng lực, do tập thể lựa chọn, lấy nhân dân, tập thể làm cơ sở. Không thể coi đó là đặc quyền đặc lợi của một giai cấp, của nhóm người nào đó, không thể có giai cấp lãnh đạo, người của đảng làm lãnh đạo cũng phải đáp ứng năng lực nghề nghiệp, phải do dân bầu, bầu sai dân chịu, dân sẽ phế truất nếu ai lãnh đạo không đáp ứng. Khi đó không ai có quyền mua bán chức lãnh đạo, bởi quyền đó do tập thể, nhân dân quyết định. Dân chủ phải như vậy, còn không vẫn chỉ là bánh vẽ dân chủ nửa vời giả dối.

 61. nguyễn hồ quốc tuấn viết:

  Không có cuộc cách mạng nào mà không đổ máu, để đất nước phát triển thì phải biết lắng nghe từ nhiều tư duy – quan điểm của mọi tầng lớp trong xã hội.Mang tính dân chủ, nhưng đừng cho là đối lập, nếu vậy giai cấp thống trị sẽ còn tồn tại. Vậy bây giờ hoặc không bao giờ. Hơn nữa mặt bằng các nhà lãnh đạo chưa theo kịp xu hướng phát triển chung của xã hội và thế giới bên ngoài.

 62. nguyen_hanh viết:

  Mà tôi nghĩ đến cái DÂN CHỦ nửa vời là thấy ghê tởm .Một XH mà sự dối trá đăng đàn lộng hành khắp mọi nơi : bằng cấp giả , đạo đức giả , tất cả mọi người từ đứa bé học lớp 1 đến người già khi ra khỏi nhà đều phải DIỄN KỊCH , DIỄN càng hay càng có nhiều cơ hội .Cứ nhắm mắt tưởng tượng cả XH đang quay cuồng diễn kịch mà cảm thấy đau lòng

  • Dân nghèo viết:

   Ngoảnh mặt vào đâu cũng phải nghìm cơn mửa
   Cả một trời đểu cáng đã lên ngôi…
   (thơ Bùi Minh Quốc)

 63. nguyen_hanh viết:

  Ngày 19/2 vừa qua ngài TT NTD đã làm việc với tỉnh Bình Thuận để chấm dứt XD cảng Kê Gà , Vậy là dự án Broxit Tây nguyên đã ra đi cùng Vinasin và ,,,,,nhiều vina khác , Đất nước sẽ đi đến đâu (…) , Một gia đình mà bố mẹ không chịu làm mà chỉ mang hết đất đai nhà cửa đi bán thì con cái chỉ có nước đi ăn mày v(…) anh Nhất phát biều đi

 64. […] Cải cách chính trị đã để muộn mất 37 năm truongduynhat […]

 65. just viết:

  Khi nào mà Tòa án là cơ quan quyền lực cao nhất thì lúc ấy mới có dân chủ thực sự! Khi nào mà từ Chủ tịch nước, đến Tổng bí thư Đảng lúc nào cũng có thể bị “trát” của Tòa án gọi lên điều trần, bắt giam thì lúc ấy đất nước này mới mở mắt ra được. Còn không thì đừng mơ.

 66. dân tộc viết:

  tôi đã rất cảm động khi nhìn những nơi họp chợ của dân buôn bán bị xua đuổi. vâng họ là dân nghèo có khi chỉ bán vài mớ rau để kiếm sống……….họ thiếu hiểu biết về mọi mặt và chỉ biết chạy mỗi khi như vậy……..

 67. nguyen_hanh viết:

  Ở TP HCM có lực lượng đô thị đông đảo chuyên đi bắt mấy người buôn gánh bán bưng. Khi thấy đô thị mấy người bán hàng họ chạy còn hơn chạy giặc thế mà vẫn bị cướp hàng. Nếu năn nỉ lấy lại được hàng cũng phải mất 1 ngày công. Những người này là những người nghèo gần chạm đáy xã hội mà chẵng có 1 chính sách gì để xóa đói giảm nghèo mà lãi đẩy họ tới chỗ còn nghèo hơn do vậy con cái họ không bao giờ có cơ hội được đi học để đổi đời và đó là 1 cái vòng lẩn quẩn. Cũng giống như cảnh nhà đông con cơm không đủ ăn nên phải ăn khoai đêm đói không ngủ được lại đẻ nhiều và lại đói lại ăn khoai….

 68. dt viết:

  Vì coi lãnh đạo la một nghề, nên mới lôi ông khoan giếng dầu lên làm đường xá, giao thông; không biết nên mới đẻ ra các loại phí lại chồng phí, còn kêu cái nỗi gì.

 69. Hồn Quê viết:

  Tôi cũng là đảng viên Đảng CSVN, nhập ngũ từ 1971, đại tá hưu, đọc bài viết của Bác Trung tôi thật không có điều gì để nói nữa, bởi nó quá đúng với tình hình hiện tại của đất nước, quá đủ những gì cần nói. Tôi nghĩ thay đổi là tất yếu khách quan, không tùy thuộc vào bất cứ một ai, một nhóm nào. Tuy nhiên nếu Đảng làm được thì phúc cho dân; nếu Đảng không làm được thì dân phải làm. Lúcđó tội của Đảng không ai gánh cho và mỗi đảng viên (trong đó có tôi) sẽ là một tội đò của dân tộc.
  Cảm ơn Nhất và bác Trung.

 70. hatrungpham viết:

  Tôi cũng nghĩ đây là hồn thiêng sông núi vọng về đã truyền qua bác trung để đến với dân tộc vn,tôi nghĩ trong đảng csvn có nhiều đv và lão thành cm rất tran trở với đất nước nhưng còn do dự chưa nói lên lập trường của mình,vậy còn chờ gì nữa,những đv chân chính,những lão thành cm hãy dùng ảnh hưởng,uy tín cùng toàn dân nói lên nguyện vọng tha thiết của dân tộc mong sao đất nước hùng cường,ở đời sai thì sửa,nhanh lên cho kịp chuyến tàu hùng cường!tôi là ccb hơn 60 tuổi vô cùng hy vọng!

 71. volvo viết:

  ai sẽ đưa nhân dân việt nam vượt lên chính mình lúc này?. nhân dân việt nam cùng nắm tay nhau, siết chặt tay nhau tiến lên thôi.

 72. Thanh Dòng viết:

  (…)…Nguyễn Trung, Bác là người hùng trong trái tim của những người Việt yêu nước chúng tôi…

 73. h'mong viết:

  nếu tính theo phạm vi thế giới thì chỉ có cuba, việt nam, tq, lào, triều tiên.. theo xhcn nhưng các nước này cũng đâu phải là sức mạnh duy nhất trên tg. theo tôi thì cho dù theo chế độ nào cũng phải vì lợi ích nd

 74. DVM viết:

  Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Vâng đúng thế, các cụ nói không sai, khi mọi người chiều chuộng phỉnh lịnh một đứa trẻ, hết sức chăm bẵm cho nó, giao cho nó những quyền hành khả thi nhất, trong khi đó lại không có một quy chế, pháp chế chuẩn để đứa trẻ biết về việc nếu nó hư nó hỏng, nó làm bậy thì sẽ có một cái gậy xử lý (Gõ vào đầu tức thì) để cho nó dừng lại (Hoặc điều chỉnh hành vi thái độ và nhân cách).
  Tới khi quá mù ra mưa thì bác sĩ ở đâu và thuốc nào chữa được đây?
  Trong nhà có đứa chỉ quen hạch xách ăn chơi hưởng thụ (Hoặc nghiện ngập… ) thì bao nhiêu lời khuyên và góp ý liệu có ăn thua gì không? Chắc không đâu, sẽ không bao giờ thay đổi cả.
  Còn tôi và còn các vị.

 75. h'mông viết:

  theo như quan sát của tôi thì thì dân chúng không còn tin vào đcs như thời xưa đặc biệt là tầng lớp chí thức thậm chí cả đảng viên nữa thay vì trưng cầu dân ý về vấn đề hiến pháp thì nên chưng cầu dân ý về uy tín của đảng

 76. minhquý viết:

  mới có 72 cụ thôi để thay đổi đươc có lẽ con sa lắm thi phải chỉ có dân bức suc nhưng kêu như ếch vậy dù sao cảm ơn các cụ có diều đi xin cái gì thì nhớ mang phong bì theo trung của nó hiểu cán bộ viêt nam nên nó có hơi bị nhiều đất và quạng của viêt nam lăm ….

 77. Trung Quân viết:

  Đọc bài viết thấy xúc động! Đáng mừng là trong nhân dân ta còn nhiều người tâm huyết, có tầm nhìn sâu sắc và sáng suốt như vậy.
  Nếu các vị lãnh đạo hiện nay mù, điếc, hoặc bịt tai, bịt mắt hoặc hèn hạ trước những đòi hòi của lịch sử, của dân tộc; bỏ ngoài tai những ý kiến đóng góp của nhân dân thì các vị sẽ có tội với dân tộc.
  Lịch sử sẽ phán xét!

 78. Võ Văn thuận viết:

  Cách mạng là thay cũ đổi mới, nhưng tôi không muốn cuộc cách mạng xã hội xảy ra ngay bây giờ để rút ngắn thời kỳ quá độ tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Thế thì làm gì đây? Câu hỏi lớn không dễ có câu trả lời! Bác NT có nhiều ý hay nhưng để chuyển hóa ý tưởng đó vào thực tiễn theo tôi khó vô cùng và nhìn vào thực tại chúng ta đang thiếu một vị lãnh tụ đủ tài ba để đưa đất nước phát triển, dân tộc Việt Nam sánh vai được với các nước trong khu vực và trên thế giới. Sửa HP? Nhiều người muốn góp ý nhưng đành im lặng, họ sợ ngay cả tôi cũng không lý giải được!

 79. Lamda viết:

  Ông Trung tỏ ra “tâm huyết” lắm, cho dù trong “tâm thư” của ông cũng còn không ít cái chưa chuẩn xác. Dù sao thì cũng đáng khen về những lời lẽ rất “hay” của ông.

  Theo ông Trung thì XH hiện nay nhiều tệ nạn lắm, trong đó có những cái mà ai cũng biết có từ thời ông còn trong chính trường, nhất là thời gian ông còn có chân trong ban cố vấn của cố TT VVK. Nhưng thôi, tôn trọng chính sách ông đề ra, không lôi lại quá khứ làm gì và nên tập trung vào cái trong tương lai.
  Tuy nhiên ở đây tôi chỉ giám hỏi ông vài điều:
  1. Nếu đảng CS làm theo đúng như những gì ông muốn thì tất cả những tồn tại, cái xấu hiện nay trong XH mà ông nêu ra chắc chắn sẽ được khắc phục (thậm chí là chỉ hạn chế được trên 50 – 70% thôi) không và thời hạn là bao lâu?
  2. Nếu những cái đó không những không được khắc phục mà sẽ diễn biến tồi tệ hơn (như tình hình ở Nước nga và nhiều nước đông Âu sau khi CS bị loại khỏi chính trường), thậm chí là cảnh hỗn loạn, đổ máu có thể xảy ra thì ông có chịu trách nhiệm không (trường hợp ông qua đời thì con cháu ông có gánh thay cho ông được không) và chịu trách nhiệm bằng cách nào? ( tôi sợ nhất là lúc ấy các ông sẽ im hơi lặng tiếng còn cái khổ thì dân vẫn phải tự chịu)

  Xin ông hãy trả lời giúp những thắc mắc thật tâm này của nhiều người mà tôi chỉ là người nói ra thôi.

  Ở đây cũng cần lưu ý: những gì ông nói cũng mới chỉ là ý kiến cá nhân của ông, hay cùng lắm cũng chỉ là ý của 5-10 ngàn người đã và đang ký tên vào bản dự thảo HP (thay cho kiến nghị) mà các ông các đưa ra, chứ chưa phải là ý của dân, bởi 4 triệu ĐVCS chưa được coi là đại diện của toàn DÂN thì 5-10 ngàn và thậm chí là 500 ngàn, 1 triệu cũng chưa được coi là NHÂN DÂN được.

  Trong đời không thiếu gì cảnh người ta “bốc phét”, nói hay nhưng làm thì không được, bởi nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm và người đời thường đúc kết bằng 1 câu: “nói thì rồng leo, làm như mèo mửa”. Trước đây khi chưa có những phát ngôn hay như bây giờ nên ông đã từng đứng trong hàng ngũ những người tham mưu cho Nhà nước để xảy ra không ít những cái “mèo mửa” rồi, mong rằng lần này ông không đi vào vết xe thường thấy ấy để dân chúng tôi khỏi bị lâm vào cảnh “bán bò đi tậu ãnh ương”!

  Chúc ông trường thọ để chúng tôi còn có dịp tưởng thưởng những lý thuyết hay của ông!

  • lâm quốc bảo viết:

   lamda nói cũng đúng, đứng trước kẽ thù mà chửi nó thì mới là anh hùng( như trần bình trọng chẳng hạn) chứ khi chạy về tới nhà chiu xuống gầm gường mới dám chửi thì đâu gọi là anh hùng nửa, như các bác nhà ta khi còn tại chức thì người ta nói cái gì cũng nghe theo cũng hưởng ứng mặt cho dân đói khổ tới khi về hưu rồi thì mạnh miệng tuyên bố này nọ thì thật đúng là anh hùng rơm mà dân mình thì đang trông chờ vào các vị anh hùng thật sự chứ mấy bác anh hùng rơm thì không cần đâu vì hạn ấy thì xã hội này nhiều lắm rồi

 80. Tictic viết:

  Bác Nguyễn Trung viết thật là tâm huyết. Mong sao Đảng ta nhìn vào đây với lòng dũng cảm vốn có dành lấy cơ hội này để phát triển cho thế hệ con em chúng ta mai sau. Đừng sợ, Đảng nếu làm tốt việc này thì nhân dân cả trong nước và ngoài nước đều ủng hộ, không sợ thế lực thù địch vì thù địch chính là bọn tham nhũng hại dân và cướp đất của dân (kể cả của dân tộc).

 81. cỏ dại viết:

  ‘kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình’…bảo thủ một cách cố thủ. chúng ta mãi đi sau sách dép cho kẻ khác thôi! đau và buồn lắm!

  • Lamda viết:

   Ông “cỏ dại” mà hô hào có khi nhiều người sẽ nghe theo hơn đấy vì chẳng ai biết ông là ai cả. Còn ông Trung thì mọi người đã biết rồi và thấy khi được “cầm cờ” ông ấy chẳng phất được phát nào để đời thì bây giờ liệu có khá hơn?

   Tôi thì thấy đời buồn nhất là trong đời này có nhiều kẻ khoác lác quá xá. Nói thì hay nhưng khi làm thì ôi thôi! Nhưng buồn nhất là cái cảnh nỏ mồm, mang con bỏ chợ mà rồi hậu quẫuaỷ ra nhưng chẳng bao giờ giám chịu trách nhiệm cả.

 82. hai lua viết:

  Hình nhu bac Trung quen cau noi cua ong Nguyen Minh Tiet roi chang?

 83. lâm quốc bảo viết:

  tại sao không dùng từ ” đã nói” mà dùng từ “says” nhỉ, tiếng việt của mình tối nghĩa hơn tiếng anh chăng, đã kêu gọi cách mạng để dân tộc hùng mạnh mà lại chê cát của mình không sạch bằng cát người khác hả bác nhất ( vì từ ” đã nói ” hay ” says” nhỏ như hạt cát vậy)

Để lại hồi âm

Free WordPress Themes
Free WordPress Theme