web analytics
 
Trang chủ » tập dân chủ Bạn đang xem các bài viết trong “tập dân chủ”

Một đề nghị về xưng hô

Một đề nghị về xưng hô

“Thân mật không phải là lễ độ. Xã hội công dân khác với gia đình. Xưng hô cũng là bày tỏ ý thức về vị thế, tư cách, thái độ và phẩm giá của mình”- Một đề nghị về xưng hô của Phạm Thị Hoài- chuyện không nhỏ!

Tháng Mười Một 11th, 2012 | Đã đăng bàn tròn, chính trị- xã hội, góc văn hoá, sự kiện- đối thoại, tập dân chủ | Đọc tiếp »

Một phong trào tự ứng cử rầm rộ, tại sao không?

Một phong trào tự ứng cử rầm rộ, tại sao không?

Câu chuyện nóng về vị nữ đại biểu quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến khiến tôi có hứng viết tiếp kỳ 4 trong loạt bài “tập dân chủ”. Ấy là ý thức làm chủ lá phiếu và sự góp mặt chủ động qua hình thức ứng cử tự do.           Tập dân chủ (bài 4): […]

Tháng Tư 25th, 2012 | Đã đăng chính trị- xã hội, góc nhìn của Nhất, tập dân chủ | Đọc tiếp »

Vượt qua nỗi sợ hãi

Vượt qua nỗi sợ hãi

Tập dân chủ (bài 3): Tôi không cổ vũ việc chĩa súng bắn vào chính quyền, nhưng hành động của anh em nhà Đoàn Văn Vươn trong vụ Tiên Lãng tác động tích cực khơi dậy ý thức phản kháng trong dân chúng. Sự phản kháng này, xin đừng nhìn suy ở nghĩa tiêu cực, […]

Tháng Hai 15th, 2012 | Đã đăng chính trị- xã hội, góc nhìn của Nhất, tập dân chủ | Đọc tiếp »

Bỏ “ơn đảng ơn chính phủ”

Bỏ “ơn đảng ơn chính phủ”

Tập dân chủ (bài 2) – Có một thói quen “nhờ ơn” với “biết ơn” rất phi lý và chối tai cần phải loại bỏ. Những câu “ơn đảng ơn chính phủ” nhiều quá, nhiều đến mức nghe cứ khiến đảng- nhà nước như cha mẹ của dân. Điều này xảy ra nhiều nhất ở […]

Tháng Hai 1st, 2012 | Đã đăng chính trị- xã hội, góc nhìn của Nhất, tập dân chủ | Đọc tiếp »

Tập dân chủ

Tập dân chủ

Tôi muốn nhìn thấy một sự thay chuyển lớn từ mỗi người dân, trong chính ý thức dân chủ của mình. Dân chủ không chỉ là tư tưởng, học thuyết, dân chủ là một nếp sống. Muốn có dân chủ thì phải tập, tập dân chủ trong từng việc nhỏ nhất thường ngày, cụ thể […]

Tháng Một 30th, 2012 | Đã đăng chính trị- xã hội, góc nhìn của Nhất, tập dân chủ | Đọc tiếp »

Free WordPress Theme