web analytics
 
Trang chủ » họ đã nói… Bạn đang xem các bài viết trong “họ đã nói…”

KHÔNG PHẢI HƯU RỒI PHÁN MỘT VÀI CÂU MÀ THÀNH XUẤT CHÚNG

KHÔNG PHẢI HƯU RỒI PHÁN MỘT VÀI CÂU MÀ THÀNH XUẤT CHÚNG

          “Hãy nhìn người ta một cách toàn diện. Chứ không phải là cuối đời ông nói một số điều cho phù hợp với xu thế đổi mới có nghĩa là cái gì ông cũng nhất. Đánh giá một con người phải đánh giá cả cuộc đời, cả một quá trình công tác. Đừng vì […]

Tháng Tư 6th, 2007 | Đã đăng họ đã nói... | Đọc tiếp »

NGƯỜI VIỆT KHÔNG CÓ TRIẾT HỌC

NGƯỜI VIỆT KHÔNG CÓ TRIẾT HỌC

         “Người Việt không có một hệ thống triết học cho riêng mình. Đó chắc chắn là nhược điểm rất lớn của dân tộc, không thể không nói thẳng và suy nghĩ kỹ, nếu chúng ta thật sự muốn nói đến một sự phục hưng dân tộc. Tại sao người Việt mình làm cái gì […]

Tháng Tư 5th, 2007 | Đã đăng họ đã nói... | Đọc tiếp »

NHỮNG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỘI NGHIỆP

NHỮNG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỘI NGHIỆP

         “Nên tránh tình trạng vì “cơ cấu đẹp” mà có trong Quốc hội đủ những ĐBQH không có năng lực. Phục vụ Quốc hội gần 15 năm tôi thấy những ĐBQH ngoài Đảng mà mang trên mình tới 5-6 cơ cấu  là những ĐBQH “tội nghiệp”.            Còn nếu quá nặng về cơ cấu […]

Tháng Tư 1st, 2007 | Đã đăng họ đã nói... | Đọc tiếp »

CỨ CỐ CHẤP VỚI NHAU, DÂN TỘC KHÔNG THỂ LỚN MẠNH

CỨ CỐ CHẤP VỚI NHAU, DÂN TỘC KHÔNG THỂ LỚN MẠNH

        “Đối với người ngoài còn bỏ qua được, không lẽ người Việt Nam với nhau không bỏ qua được hay sao! Nếu cứ cố chấp với nhau, dân tộc không lớn mạnh lên được! “Phải hết sức quan tâm đến sự hòa hợp, phải đặt dân tộc là tối thượng. Cho dù chính kiến, […]

Tháng Ba 31st, 2007 | Đã đăng họ đã nói... | Đọc tiếp »

HÌNH ẢNH QUAN TÒA VÀ KIỂM SÁT VIÊN TRONG MẮT MỘT SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

HÌNH ẢNH QUAN TÒA VÀ KIỂM SÁT VIÊN TRONG MẮT MỘT SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

         – “Đường dây chạy án nghe như ở đâu ngoài… hành tinh, không thể có ở Việt Nam. Nhưng tôi xin thưa, chạy chức chạy quyền là có… Tôi nói là tôi có thể chứng minh. Có hay không các kiểm tra viên (chưa nói đến kiểm sát viên) đi “rung cây“, tức gọi […]

Tháng Ba 30th, 2007 | Đã đăng họ đã nói... | Đọc tiếp »

Free WordPress Theme