web analytics
 
Chuyên mục : bài mới nhất; chính trị- xã hội; góc nhìn của Nhất
|

Chính phủ kiến tạo, hay kiến tạo chính phủ?

Thủ tướng thì… Cờ Lờ Mờ Vờ. Bộ trưởng Văn hoá, Thứ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng… thì thiếu văn hoá, lưu manh, lừa phản, trâng tráo. Bộ trưởng Giáo dục – đào tạo thì nói ngọng, đến chữ "nồn" cũng không phân biệt nổi. Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông thì "lên đồng", đòi cầm lái định hướng cho nền kinh tế "thị trường XHCN". Kiến tạo ở đâu, kiến tạo cái chi, khi chưa kiến tạo lại chính phủ?

Sự… vô văn hoá trong công văn "yêu cầu xử lý" cùng những ứng xử sau đó của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, không cần bàn thêm. Ai cũng rõ. Thái độ trâng tráo của Tổng cục trưởng Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cũng thấy rồi. Chưa kể đến cái "công văn hoả tốc" phản văn hoá, phi đạo đức về tang lễ thân mẫu Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, cùng nhiều sự thể khác.

Những cư xử và tư duy kém văn hoá ấy, đau là nó lại xảy ra ở Bộ Văn hoá – cái Bộ Lễ coi phần "hồn cốt" cho chính phủ.

Ngẫm mà thương cho cái chính phủ "kiến tạo" của ông Nguyễn Xuân Phúc. 

Thủ tướng thì… Cờ Lờ Mờ Vờ.

Bộ trưởng Văn hoá, Thứ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng… thì thiếu văn hoá, lưu manh, lừa phản, trâng tráo.

Bộ trưởng Giáo dục – đào tạo thì nói ngọng, đến chữ "nồn" cũng không phân biệt nổi.

Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông thì "lên đồng", đòi cầm lái định hướng cho nền kinh tế "thị trường XHCN".

Kiến tạo ở đâu, kiến tạo cái chi, khi chưa kiến tạo lại chính phủ?

 

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , , , , , ,

2 phản hồi Cho “Chính phủ kiến tạo, hay kiến tạo chính phủ?”

  1. Nguyễn Hùng Thắng viết:

    Loại bộ trưởng kinh doanh từ tang lễ cha mẹ thì chỉ có thể được đào tạo từ tấm gương “Anh hùng Hồ Xuân Mãn” mà thôi. Nhìn đám quan chức nước Vệ chỉ biết nhổ nước bọt và văng tục.

  2. […] Trương Duy Nhất – Kiến tạo ở đâu, kiến tạo cái chi, khi chưa kiến tạo lại chính phủ? […]

Để lại hồi âm

WordPress Blog
WordPress Themes