web analytics
 
Chuyên mục : bài mới nhất; chính trị- xã hội; góc nhìn của Nhất; chính trị- xã hội; kinh tế- thị trường
|

Giấy phép mẹ – giấy phép con

Cải cách kinh tế, hơn 30 năm rồi, có thành công đến mấy cũng không thể bền vững nếu không cải cách chính trị. 

Đành rằng, không thể không vỗ tay trước quyết định gỡ bỏ cùng lúc đến 675 giấy phép con trong lãnh vực đầu tư, kinh doanh thuộc Bộ Công thương. Nhưng, có tháo bỏ hết các dây nhợ lằng nhằng ấy, trong khi không cắt nổi “sợi dây cái” như chiếc thòng lọng “định hướng” tròng lên đầu cả nền kinh tế thì đâu cũng vào đấy, gỡ mớ lùng nhùng này lại sẽ đâm vào mớ lùng nhùng khác. Nhiệm kỳ ông này tháo, rồi sẽ đến nhiệm kỳ ông khác buộc lại.

Quẩn quanh mãi, rồi cũng đến lúc phải chọn cải cách chính trị, kiến tạo thể chế trước. 

Giấy phép trói buộc nền kinh tế liệu có được tháo cởi triệt để không, khi những “giấy phép” (chế định) trói buộc thể chế vẫn còn đấy?

Cắt cởi “giấy phép” nào trước? Hay nói một cách khác: tháo cửa nào trước? Mở hàng loạt cửa con, nhưng vẫn khoá chặt cửa chính. Thân phận nền kinh tế, vì thế phỏng đã thoát, đã được tự do? Hoặc, nó cũng tựa thân phận của lớp cựu tù chính trị chúng tôi thường ví von “ra khỏi nhà tù nhỏ nhưng vẫn trong một nhà tù lớn”.

Trong cái mớ lùng nhùng giấy phép mẹ giấy phép con ấy, “giấy phép” nào mở cánh cửa tự do, không chỉ cho nền kinh tế mà cho thể chế này?

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , ,

2 phản hồi Cho “Giấy phép mẹ – giấy phép con”

  1. Đinh Thắng viết:

    Gấy phép các kiểu của cái thể chế này nó cứ luẩn quản, quẫn bách chí vì cái “sợ dây cái” định hướng khốn nạn XHCN đểu. Nghĩa là cứ cắt cái con cặc, lại lòi ra cái đầu buồi, rồi lại tiếp tực cái vòng luẩn quẩn Cặc – Buồi ấy cho đến lúc tắc thở. Khi đó nền kinh tế đã ngáp cá và thằng dân cũng “ngáp cá” rồi.

  2. Trần Hùng Thắng viết:

    Anh Nhất nói đã quá rõ rồi có lẽ chỉ có thằng bệnh “Đao” mới không chịu nghe, nhưng mà (lại nhưng) cải cách chính trị cho tương ứng thì “chúng ông” mất quyền cai trị à? (Nhất nên nhớ nghị quyêt nào cũng: tăng cường sự lãnh đạo… cả đấy nhé!)

Leave a Reply to Đinh Thắng

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes