web analytics
 
Chuyên mục : Nhất trong góc nhìn bạn bè; Nhất trong góc nhìn bạn bè; Nhất trong góc nhìn bạn bè; chính trị- xã hội; vụ án Trương Duy Nhất
|

Hành trình đi tìm cái đẹp ngôn từ tiếng Việt chân chính

HTPhien 2Thầy gọi cái sự đi tù của tôi như vậy.

Chiều nay, thầy nhắn “Chúc chú đã về an toàn. Tôi dõi theo cuộc hành trình đi tìm cái đẹp ngôn từ tiếng Việt chân chính… Cầm chắc cây bút từ một góc nhìn nhé”.

Thì ra, suốt hai năm tôi đi tù, thầy vẫn luôn hỏi thăm và ngóng tin. Thầy gọi cái sự tù đày giam cầm tôi là “hành trình đi tìm cái đẹp ngôn từ tiếng Việt chân chính”.

Giáo sư, tiến sĩ ngôn ngữ, nhà giáo nhân dân Hoàng Trọng Phiến, người thầy đáng kính của tôi.

Ảnh thầy và tôi tại Đà Nẵng 2009:

HTPhien 1HTPhien 2

Nút chia sẻ:

Tags: , , , ,

Để lại hồi âm

Free WordPress Theme
WordPress Themes