web analytics
 
Chuyên mục : chính trị- xã hội; họ đã nói...; tin tức- sự kiện; sự kiện- đối thoại
|

Hậu sinh dưới mắt nhà ngoại giao Vũ Khoan

Bài trả lời phỏng vấn chiếm gần trang báo Tuổi Trẻ hôm nay, tôi chú ý mỗi câu này của ông Vũ Khoan “trong ngoại giao khó có được chuyện “hậu sinh khả úy”.

          Một cách nhìn về ngoại giao rất đáng bàn cãi của nhà ngoại giao Vũ Khoan.

____________________

Nút chia sẻ:

Để lại hồi âm

WordPress Blog
WordPress Blog