web analytics
 

1 phản hồi Cho “Lũ, người, chuột, chó, bò”

  1. công bằng viết:

    Đề nghị a Nhất xếp lại thứ tự ảnh: Chú bé và chó, tiếp đến là bò, chuột rồi mới đến…thằng người, xếp chúng nó ( mấy thằng nửa người nửa ngợm ) xuống dưới cùng anh ạ!

Để lại hồi âm

WordPress Themes
WordPress