web analytics
 
Chuyên mục : bài mới nhất; chính trị- xã hội; góc nhìn của Nhất
|

Một ngày buồn

formosa do mauVì sao, nhiều người ngoại đạo như tôi, nhưng trong cuộc chiến chống Formosa, đã đồng tâm, tự nguyện như ngả về bên… Chúa?

Chúa cho họ niềm tin, những giáo dân Quỳnh Lưu kia đã cho chúng tôi niềm tin. Chứ không phải chính quyền.

Sau lưng giáo dân Quỳnh Lưu hôm nay, chẳng biết có bàn tay của “thế lực thù địch” hay bọn “phản động” nào không? Nhưng chắc chắn là không có chính quyền. Sau lưng họ là Chúa! Sau lưng họ, là cả những người ngoại đạo như tôi.

Là người ngoại đạo, nhưng hôm nay xin chia buồn cùng Chúa. Vâng, một ngày buồn, thật buồn. Máu đã đổ. Máu của giáo dân Quỳnh Lưu, hay máu Chúa?

Không bất ngờ. Nhưng buồn, thật buồn. Thoả hiệp được với kẻ xâm lược Formosa, nhưng lại không thể thoả hiệp được với nhân dân. Ấy là một chính quyền phi nhân.

Đàn áp công giáo, không khác gì tự sát.

(TDN, 24 giờ đêm 14/2/2017)

formosa do mau

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , , , ,

5 phản hồi Cho “Một ngày buồn”

  1. Khách viết:

    Mừng đảng , mừng Xuân ,cớ sao máu dân lành vẫn đổ ngay mùa xuân do đảng gây ra ? Biện pháp hòa bình với giặc sao không với dân ?

  2. […] qua, một ngày buồn. Những tiếng kinh cầu và… […]

  3. Trần Hùng viết:

    Hôm nay máu của người dân đổ xuống, ngay mai máu của những kẻ tàn ác kia có giữ được không? Kẻ đã ra lệnh đàn áp dân có giữ được mạng sống của mình và gia đình mình không?

Để lại hồi âm

WordPress Blog
WordPress Blog