web analytics
 
Chuyên mục : du lịch- thể thao; dọc đường gió bụi; góc văn hoá; Nhất trong góc nhìn bạn bè; Nhất trong góc nhìn bạn bè; Nhất trong góc nhìn bạn bè
|

Nhậu ở Sài Gòn

saigon4Nếu có một ngày nhà báo đúng nghĩa, báo chí chắc chắn sẽ phải nói về những nhà báo như Trương Duy Nhất, Anh Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh). Uống rượu với Trương Duy Nhất ở Sài Gòn, nhớ Anh Ba Sàm vẫn trong vòng lao lý. [Nhất vẫn hừng hực lửa. Qua câu chuyện của anh có thể đoán được, khi anh lắng lại, chúng ta sẽ được đọc những thiên phóng sự tuyệt vời]

HUY ĐỨC, Sài Gòn 19/6/2015

saigon 1saigon2saigon3saigon4

Nút chia sẻ:

Tags: , ,

Để lại hồi âm

Weboy
Premium WordPress Themes