web analytics
 
Chuyên mục : bài mới nhất; chính trị- xã hội; góc nhìn của Nhất
|

Những thẩm phán cúi đầu

tham-phan-cui-dauLạ. Khi xét xử, đặc biệt với án chính trị. Các  ông bà thẩm phán, đa phần  cứ cúi gằm mặt hoặc ngó lơ, không dám nhìn thẳng bị cáo.

Nhớ vụ xử Cù Huy Hà Vũ. Trước vành móng ngựa, nhưng bị cáo lại phải hất hàm khích lệ mấy vị thẩm phán “Ê, hãy nói to lên, dõng dạc lên chứ!”.

img_3119

Toà phúc thẩm, vụ Ba Sàm- Nguyễn Hữu Vinh.

img_2156

Toà phúc thẩm, vụ Trương Duy Nhất- Một góc nhìn khác.

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Để lại hồi âm

Free WordPress Theme
Free WordPress Theme