web analytics
 
Chuyên mục : chính trị- xã hội; tin tức- sự kiện; tin tức- sự kiện; tin tức- sự kiện
|

Ông Nhân với Sài Gòn

Mừng cho Mặt trận, sau gần 4 năm thoát khỏi mô hình "liên hiệp hội nông dân". Lo cho TP HCM, sẽ ra sao dưới một thủ lĩnh sách vở giáo điều và nhạt chán như ông Nhân?

Khi điều hành Bộ giáo dục, Nguyễn Thiện Nhân đã biến sự nghiệp giáo dục như một phong trào đoàn hội. Vào Bộ Chính trị, gần 4 năm ngồi ghế Chủ tịch Mặt trận, ông đã biến cái tổ chức mặt trận ấy thành như một liên hiệp hội… nông dân.

Nghe nhiều người đánh giá, ông là một trong số những "nhà kỹ trị" hiếm hoi của giàn "quản trị Việt". Tướng mạo đẹp, học thức cao, mềm mỏng, nho nhã. Nhưng ngược với những văn bằng cùng mớ "kiến thức" nổi trội đó, ông Nhân là một chính khách có thể nói cực kỳ vô vị và nhạt nhẽo, trong mọi cương vị và lĩnh vực.

Mừng cho Mặt trận, sau gần 4 năm thoát khỏi mô hình "liên hiệp hội nông dân". Lo cho TP HCM, sẽ ra sao dưới một thủ lĩnh sách vở giáo điều và nhạt chán như ông Nhân?

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , ,

5 phản hồi Cho “Ông Nhân với Sài Gòn”

  1. Đinh Thắng viết:

    Thì tất cả đám trí nô, trí ngủ, trí mù của đẻng te đứa mô mà chả rứa hả anh Nhất.

  2. […] Nhìn vào cách trước đây ông Nguyễn Thiện Nhân đã từng “xây” nát sự nghiệp giáo dục, biến tổ […]

  3. […] vào cách trước đây ông Nguyễn Thiện Nhân đã từng “xây” nát sự nghiệp giáo dục, biến Mặt trận tổ quốc thành như […]

  4. […] Nhìn vào cách trước đây ông Nguyễn Thiện Nhân đã từng “xây” nát sự nghiệp giáo dục, biến Mặt trận tổ quốc thành như […]

  5. […] Nhìn vào cách trước đây ông Nguyễn Thiện Nhân đã từng “xây” nát sự nghiệp giáo dục, biến Mặt trận tổ quốc thành như […]

Để lại hồi âm

Weboy
Free WordPress Themes