web analytics
 
Trang chủ » bầu cử quốc hội Bạn đang xem các bài viết tagged với “bầu cử quốc hội”

Những thành công sau thất bại của phong trào ứng cử tự do

Những thành công sau thất bại của phong trào ứng cử tự do

Thất bại. Hầu hết các ứng viên tự do bị loại, ngay từ vòng hiệp thương. Nhưng sau thất bại (được đoán trước) ấy, không phải là không có những tín hiệu tích cực.

Tháng Tư 21st, 2016 | Đã đăng chính trị- xã hội, tin tức- sự kiện, tin tức- sự kiện | Đọc tiếp »

Từ đám “lưu manh đỏ” đến các “đồng chí mắm tôm”

Từ đám “lưu manh đỏ” đến các “đồng chí mắm tôm”

Muốn làm mất thể diện quốc gia (nhại lời giáo sư Ngô Bảo Châu). Không gì có thể hơn các “đồng chí mắm tôm”, cùng những màn đấu tố thô bạo đang diễn ra trong kỳ hiệp thương bầu cử quốc hội, với các ứng viên tự do.

Tháng Tư 2nd, 2016 | Đã đăng chính trị- xã hội, góc nhìn của Nhất | Đọc tiếp »

Sự thật việc 3 quan chức chủ chốt Đà Nẵng không ứng cử quốc hội

Sự thật việc 3 quan chức chủ chốt Đà Nẵng không ứng cử quốc hội

Hoá ra, việc cả 3 quan chức chủ chốt của Đà Nẵng không ứng cử đại biểu quốc hội kỳ này, vì các vị không đủ điều kiện. Người đủ điều kiện thì không được “trung ương” cơ cấu. Tức không cho ứng. Chứ không phải bởi các vị biết nhận thức mà tự rút hay… […]

Tháng Ba 22nd, 2016 | Đã đăng chính trị- xã hội, tin tức- sự kiện, tin tức- sự kiện | Đọc tiếp »

Ai xứng đáng?

Ai xứng đáng?

Ứng cử viên. Bất kể công dân nào đủ tuổi, đúng điều kiện theo luật định, đều có quyền tự ứng cử.

Tháng Ba 15th, 2016 | Đã đăng bài mới nhất, chính trị- xã hội, góc nhìn của Nhất | Đọc tiếp »

Nhà thơ Bùi Minh Quốc ứng cử quốc hội

Nhà thơ Bùi Minh Quốc ứng cử quốc hội

Hôm nay 22/2/2016, nhà thơ Bùi Minh Quốc chính thức tuyên bố tham gia ứng cử quốc hội.

Tháng Hai 22nd, 2016 | Đã đăng chính trị- xã hội, tập dân chủ, tin tức- sự kiện, tin tức- sự kiện | Đọc tiếp »

Chuyển động

Chuyển động

Khi tạo được những cơn sóng mạnh hơn, rầm rộ hơn, hẳn sẽ thành một đối trọng khiến chính quyền và bộ máy chỉ huy bầu cử của đảng (Cộng sản) phải thoả hiệp.

Tháng Hai 11th, 2016 | Đã đăng bài mới nhất, chính trị- xã hội, góc nhìn của Nhất, tập dân chủ | Đọc tiếp »

WordPress Blog