web analytics
 
Trang chủ » thể chế Bạn đang xem các bài viết tagged với “thể chế”

Đảng có thật tâm muốn đối thoại với giới bất đồng chính kiến?

Đảng có thật tâm muốn đối thoại với giới bất đồng chính kiến?

Nếu đủ tự tin và thật lòng muốn đối thoại, ông Võ Văn Thưởng, hay bất kỳ một Uỷ viên Bộ Chính trị nào (hoặc toàn thể 18 Uỷ viên BCT) có thể mời tôi. Hãy đối thoại với tôi, mời Trương Duy Nhất đối thoại cùng quí vị.

Tháng Năm 22nd, 2017 | Đã đăng bài mới nhất, chính trị- xã hội, góc nhìn của Nhất, sự kiện- đối thoại | Đọc tiếp »

Đổi Mới, Đỗ Mười, Đan Mạch, ĐM

Đổi Mới, Đỗ Mười, Đan Mạch, ĐM

ĐM- Vũ Khoan bàn về “đổi mới”.

Tháng Mười 13th, 2016 | Đã đăng chính trị- xã hội, tin tức- sự kiện, tin tức- sự kiện | Đọc tiếp »

Trở lại chế độ dân chủ cộng hòa

Trở lại chế độ dân chủ cộng hòa

Trả lời BBC về bản hiến pháp sửa đổi, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói ông muốn quay trở lại chế độ dân chủ cộng hòa.

Tháng Hai 3rd, 2013 | Đã đăng chính trị- xã hội, sự kiện- đối thoại, tin tức- sự kiện | Đọc tiếp »

Chất lượng chính phủ: quá tệ!

Chất lượng chính phủ: quá tệ!

Chỉ có 1% đánh giá chất lượng chính phủ đương nhiệm xuất sắc, 1% tốt, 1% khá,  9% trung bình, trong khi có đến 49% nhận định chất lượng chính phủ đương nhiệm ở mức yếu và 39 % xếp loại: rất yếu. Có lẽ chưa nhiệm kỳ nào, chất lượng chính phủ bị đánh giá […]

Tháng Tám 2nd, 2012 | Đã đăng chính trị- xã hội, góc nhìn của Nhất | Đọc tiếp »

Chấm điểm bộ tứ nguyên thủ

Chấm điểm bộ tứ nguyên thủ

Tổng Bí thư: 1 điểm. Chủ tịch nước: 5. Thủ tướng: 2. Chủ tịch Quốc hội: 3.

Tháng Bảy 5th, 2011 | Đã đăng chính trị- xã hội, góc nhìn của Nhất | Đọc tiếp »

WordPress Blog