web analytics
 
Chuyên mục : họ đã nói...
|

THIẾU SÁCH GIÁO KHOA LÀ CHUYỆN… BÌNH THƯỜNG!

          Đó là phát biểu của ông Ngô Trần Ái, Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục trước báo giới chiều qua 31-8, sáng nay nhiều báo trích đăng. Lý giải về việc sát ngày khai giảng nhưng nhiều nơi thiếu sách giáo khoa, ông Ái thản nhiên đổ lỗi cho “đại lý không chịu nhận về, sợ bán không hết bị lỗ“. Còn việc có những bộ sách giáo khoa bị thiếu vài cuốn thì “năm nào cũng xảy ra” và đó là chuyện “bình thường“, bởi đó chỉ là do “vấn đề phân phối, điều tiết“.

          Còn nói về việc “độc quyền“, ông Ái “văng” một câu… giật mình “Nếu không độc quyền có thể miền núi sẽ bị thiếu sách giáo khoa. Thiếu vài đầu sách và thiếu vài trăm cuốn chưa nói lên điều gì cả. Nếu nói vì độc quyền, chúng tôi không biết phải làm sao“.

         Lời bàn của Nhất:

          – Tôi có biết tí chút về Ngô Trần Ái khi ông còn ở Đà Nẵng. Để sách giáo khoa bị thiếu là việc… bình thường! Không hiểu ông Ái có con có cháu, và con cháu ông có đi học hay không?

          – Ông bảo ông “không biết làm sao“. Không biết làm, sao không tự giác nghỉ đi, nhường chỗ cho người biết làm, họ lo việc cho trôi chảy?

          TDN

Nút chia sẻ:

Để lại hồi âm

Premium WordPress Themes
WordPress Blog