web analytics
 
Chuyên mục : bài mới nhất; chính trị- xã hội; tin tức- sự kiện; sự kiện trong tuần; tin tức- sự kiện; tin tức- sự kiện
|

Thủ tướng nặng trách nhiệm với đảng, nhẹ trách nhiệm với dân?

Chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại quốc hội sáng nay 14/11/2012, đại biểu Dương Trung Quốc phê phán Thủ tướng nặng trách nhiệm với đảng, nhẹ trách nhiệm với dân và khuyên Thủ tướng cùng chính phủ hướng tới văn hóa từ chức.

          Đại biểu Dương Trung Quốc:

          “Câu hỏi của tôi  sẽ giúp cho Thủ tướng, chính phủ sẽ có đủ sức mạnh thực hiện những giải pháp của mình. Trước kỳ họp, toàn dân đều được chứng kiến các nhà lãnh đạo cao nhất của đảng, trong đó có Thủ tướng đã có lời xin lỗi và xin trung ương đảng kỷ luật. Còn tại quốc hội, Thủ tướng chỉ xin lỗi về trách nhiệm chính trị liên quan đến một số tập đoàn nhà nước mà thôi, khiến người dân tự đặt câu hỏi, dường như Thủ tướng xem nhẹ trước dân hơn trước đảng.

          Dẫu sao việc Thủ tướng có lời xin lỗi trước quốc hội cũng là một điều đáng ghi nhận vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Nhưng nhìn ở góc độ khác, việc xin lỗi – một hành vi văn hóa rất đáng khích lệ trong dân – cần được giới hạn trong mối quan hệ giữa bộ máy công quyền với nhân dân.

          Không thể xin lỗi việc chậm trễ giờ bay của ngành hàng không mà bỏ qua những chế tài xử phạt đã quy định nếu gây thiệt hại cho khách hàng. Khách nước ngoài họ gọi hàng không nước ta là Sorry Airlines là vì thế. Việc làm cho dân hiểu là nhà nước tạo độc quyền vàng cho SJC khiến dân bất an và chịu thiệt thòi kéo dài để rồi Thống đốc ngân hàng xin lỗi vì đã không giải thích rõ khiến dân hiểu lầm v.v…

          Đã đến lúc phải đề cao trách nhiệm pháp luật, chứ không chỉ là lời xin lỗi. Phải chăng Thủ tướng nên nhân dịp này thể hiện quyết tâm sửa chữa của mình bằng cách khởi động cho một cuộc phấn đấu chính phủ hướng tới đoạn tuyệt với lời xin lỗi, thay bằng một tập quán phù hợp với xã hội hiện đại là văn hóa từ chức với một lộ trình để quan chức của ta từng bước làm được điều mà các quốc gia tiên tiến vẫn làm?

          Xin nhắc lại rằng, xa xưa, các cụ nhà ta coi việc các quan hồi hương là một cách giữ tiết tháo. Đảng ta đã từng có vị Tổng bí thư, người có công lớn với cách mạng tháng Tám 1945, sau khi nhận trách nhiệm chính trị về những sai lầm trong cải cách ruộng đất 1956 đã từ chức và tiếp tục phấn đấu để rồi ba thập kỷ sau trở lại với cương vị Tổng bí thư, kịp góp phần khởi động công cuộc đổi mới trước khi từ trận.

          Kính thưa Thủ tướng, tóm lại, xin có hai câu hỏi:

          Thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng mình đang nặng trách nhiệm với đảng, nhẹ trách nhiệm với dân?

          Thủ tướng có tán thành khởi đầu cho sự tiến bộ của chính phủ hướng tới một văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?

          Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

          ĐB Dương Trung Quốc nêu câu hỏi Thủ tướng đã nhận trách nhiệm, nhận lỗi trước QH, trước toàn Đảng, toàn dân, giải pháp gì để khắc phục hạn chế, yếu kém của Chính phủ mà Thủ tướng đã nhận lỗi.

          Tôi cố gắng lắng nghe không biết có chính xác không, đó là ĐB hỏi tôi có hướng tới văn hóa từ chức không? Tôi xin trình bày ý kiến như sau:

          Thưa các vị đại biểu, hôm khai mạc kỳ họp Quốc hội, tôi cũng đã nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ về tất cả yếu kém, tất cả những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý điều hành trên các lĩnh vực, trong đó có yếu kém, khuyết điểm trong giám sát, kiểm tra hoạt động của DNNN, tập đoàn, các tổng công ty nhà nước.

          Trên tinh thần nghiêm túc đó, chúng tôi cũng đã trình bày, Chính phủ sẽ nỗ lực phấn đấu khắc phục hạn chế yếu kém, để hoàn thành chức năng  nhiệm vụ, trọng trách mà Đảng, nhân dân đã giao phó.

          Với tinh thần đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và đang triển triển khai thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ giải pháp để khắc phục hạn chế yếu kém của mình. Trong đó tập trung  nhiệm vụ giải pháp sau:

          Thứ nhất, nâng cao năng lực và chất lượng trong xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế luật pháp, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong thực thi thể chế, cơ chế, luật pháp. Đây là lĩnh vực chúng tôi thấy là hạn chế, yếu kém của Chính phủ trong quản lý điều hành.

          Những cơ chế, thế chế luật pháp vừa ban hành do Chính phủ đề nghị QH thông qua, vừa ban hành đều không phù hợp không sát cuộc sống phải sửa đổi bổ sung.

          Hay có những thể chế, cơ chế luật pháp đã ban hành rồi, nhưng chờ nghị định, thông tư hướng dẫn nên chậm đi vào cuộc sống. Thậm chí có trường hợp hướng dẫn lại không giống tinh thần luật pháp ban hành.

          Hoặc, do luật pháp đã ban hành nhưng tổ chức thực thi kém hiệu quả. Hay có những điều khoản ban hành trước đó phù hợp nhưng thực tiễn cuộc sống không phù hợp, chậm sửa đổi, sửa chậm chạp.

          Hay thực tế cuộc sống đòi hỏi có cơ chế, thể chế luật pháp, ngăn chạn tiêu cực nảy sinh do thiếu cơ chế, thể chế, nhưng muốn xây dựng cơ chế, thể chế thì chậm chạp.

          Tóm lại, trước hết tập trung nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả thực thi.

          Vấn đề thứ hai là nâng cao năng lực dự báo, phân tích, đánh giá tình hình, năng lực phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả trong điều kiện kinh tế thị trường năng động hội nhập sâu rộng, diễn biến nhanh, đầy bất trắc. Năng lực này chưa đáp ứng yêu cầu.

          Thứ ba, Chính phủ đã và đang tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý trong xây dựng hoàn thiện các quy hoạch, chiến lược kế hoạch để quản lý. Vừa qua đây là một hạn chế. Thời gian tới sẽ khắc phục cho được việc quy hoạch, chiến lược không sát thực tế.

          Việc quản lý phải dựa vào quy hoạch, kế hoạch mà nếu không sát thì sẽ dẫn đến.lãng phí đầu tư, chậm, thậm chí cản trở tiến trình phát triển của đất nước, tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế. Đây là hạn chế yếu kém chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện.

          Thứ tư, như ý kiến đại biểu nêu, để nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, Chính phủ đã tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát. Điển hình là tăng cường thanh tra, giám sát với tổng công ty, tập đoàn nhà nước, xử lý nghiêm kịp thời các hành vi vi phạm. Đây cũng là khuyết điểm lớn của Chính phủ. Chúng tôi xin nghiêm túc nhìn nhận.

          Thứ năm, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo hoàn thiện tổ chức bộ máy của Chính phủ, bộ máy hành chính các cấp. Sức mạnh trước hết từ tổ chức, rất quan trọng. Vừa qua bộ máy tổ chức cơ bản thực hiện chức trách nhiệm vụ nhưng chưa rõ. Thời gian tới cần làm rõ chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, không để một lĩnh vực nào mà không có cơ quan quản lý NN chịu trách nhiệm chính.

          Phải hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy của Chính phủ, chính quyền bộ máy các cấp, bảo đảm .như Hiến pháp quy định, không để lĩnh vực, một việc hai ba người không rõ trách nhiệm, hoàn thiện lại việc phân công, phân cấp, giao quyền cho phù hợp để vừa phát huy được, đề cao trách nhiệm của các cấp, đề cao trách nhiệm, phát huy năng động sáng tạo của cấp dưới, bảo đảm lãnh đạo cấp trên trung ương. Việc này làm mà còn khiếm khuyết.

          Chính phủ đang chỉ đạo nâng cao đề cao trách nhiệm, nâng cao đạo đức, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu các cấp trong thực thi công vụ, trong thực thi chức trách trước nhân dân. Làm những vấn đề cấp bách theo Hội nghị Trung ương 4 làm sao bộ máy hành chính có đội ngũ cán bộ, công chức hết lòng phục vụ nhân dân, cả về đạo đức, năng lực, trách nhiệm.

          Một điểm nữa chúng tôi quan tâm thực hiện: thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tốt trách nhiệm của tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu tỏng thực thi chức trách nhiệm vụ, lắng nghe ý kiến của nhân dân, cán bộ, đảng viên trong hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện, nâng cao năng lực lắng nghe của cán bộ, đảng viên, chuyên gia trong hoạch định điều hành chính sách, trong đó hết sức chú ý năng lực lãnh đạo giải trình, chịu sự giám sát của nhân dân.

          Bên cạnh những cái làm được, làm tốt của Chính phủ trong lãnh đạo điều hành của Chính phủ vẫn còn hạn chế, yếu kém. Để khắc phục hạn chế, yếu kém, khuyết điểm này, đồng thời để nâng cao năng lực quản lý điều hành, Chính phủ báo cáo Quốc hội đã có chương trình kế hoạch cụ thể và nghiêm túc khắc phục. Với tinh thần thực hiện đồng bộ tất cả nhiệm vụ giải pháp, trong đó tập trung những vấn đề như tôi đã trình bày Với tinh thần phấn đấu hoàn thành tốt nhất chức trách nhiệm vụ được giao.

          Về ý kiến của ĐB là có nghĩ đến văn hóa từ chức không, tôi xin trình bày ý kiến thế này.

          Đối với tôi, còn 3 ngày nữa tròn 51 năm tôi theo Đảng, hoạt động cách mạng, chịu sự quản lý trực tiếp của Đảng. Trong 51 năm qua, tôi không xin với Đảng cho tôi đảm nhiệm chức vụ này hay chức vụ khác. Mặt khác, tôi cũng không thoái thác hay từ chối bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng và Nhà nước giao phó cho tôi.

          Là cán bộ, đảng viên, tôi đã nghiêm túc báo cáo với Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương về bản thân mình. Đảng, Ban chấp hành Trung ương đã hiểu rõ về tôi, cả về sức khỏe, thương tật, cả về năng lực, phẩm chất, đạo đức cả về tâm tư, nguyện vọng của tôi.

          Đảng lãnh đạo trực tiếp tôi, hiểu rõ về tôi, Đảng ta là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Đảng đã phân công tôi tiếp tục làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội bỏ phiếu bầu tôi làm Thủ tướng Chính phủ thì tôi sẵn sàng chấp nhận và hoàn thành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, của Quốc hội.

          Tóm lại, có thể nói, gần suốt cuộc đời tôi theo Đảng, cách mạng, dưới sự hoạt động trực tiếp của Đảng, tôi không chạy, tôi cũng không xin, tôi không thoái thác nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước phân công. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc như đã làm trong suốt 51 năm qua.

          …

          L.Nhung – T.Chung – X.Linh – Ảnh: M.Thăng (nguồn: Vietnamnet)

          – Bấm nghe lời chất vấn của đại biểu Dương Trung Quốc và trả lời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0KcBbqRm2b0[/youtube]

________________

 

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , , , , ,

120 phản hồi Cho “Thủ tướng nặng trách nhiệm với đảng, nhẹ trách nhiệm với dân?”

 1. Lê Tư viết:

  haha…Này thì văn hóa từ chức…

 2. Halana viết:

  Hỏi một đường trả lời một nẻo! bó tay

 3. Đại Biểu Quốc ra câu hỏi khó vậy khó trả bài quá đúng chỗ yếu kém nhất nhất, đi thi vấn đáp như vậy là điểm liệt, bị trượt và bị cho dớt (sinh viên bị thi trượt thường là dốt học không hiểu gì, lười nhác không học bài, chơi bời lêu lổng). Ơ hay, từ trước tới giờ tôi chưa xin điểm (xin xỏ) cho lên lớp thì lên (giao thì nhận) năng lực có thế ai chả biết. Từ là từ thế nào, suốt đời theo đến cùng.

 4. trankhoan viết:

  Tóm lại tôi không xin, tôi không chạy. Chức Thủ tướng là do Đảng tín nhiệm, Quốc hội bầu tôi phải chấp hành 51 năm qua tôi theo Đảng và tôi vẫn quyết tâm theo Đảng đến cùng.Việc từ chức cũng đồng nghĩa với việc trốn tránh,thoái thác nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó vì vậy không có chuyện từ chức từ quan gì nhé…nhé… (…)

 5. Trung287 viết:

  Thủ tướng trả lời QH, nghe chối tỷ:
  _ Tôi làm TT là do đảng phân công, QH bỏ phiếu tín nhiệm. Đảng còn tín nhiệm, tôi còn làm, đây là nhiệm vụ đảng trao tôi phải làm đến cùng, không có truyện từ chức gì ở đây. Từ hay không phải hỏi đảng. Vâng nói đến đảng ai chẳng sợ, đảng lãnh đạo toàn diện cơ mà.
  ĐB DTQ hỏi khó, nhưng cũng giống vụ Vinashin, một lần nữa ô Dũng lại đưa đảng ra làm bung xung che chắn.Ông Quốc nên đặt thêm câu hỏi dành riêng cho tt: TT tự đánh giá mức độ tín nhiệm của mình vào thời điểm này ra sao ( tín nhiệm trong dân, không phải tín nhiệm trong đảng).

 6. Câu hỏi của ĐB Thuyết cũng lại dạng khó: Với trách nhiệm là người đứng đầu chống tham nhũng nhưng qua 7 năm thực hiện tham nhũng càng tăng, tại sao và gặp những vướng mắc khó khăn gì? Gãi tai, khó quá thôi để các thành viên chính phủ trả lời hộ, nhưng mọi cử chi cũng biết rồi. Thêm điểm liệt thứ 2, sinh viên gọi là ăn ngỗng, 2 con ngỗng trong một buổi thi vấn đáp.

 7. Mtan viết:

  Nhưng đã hứa, đã thực hiện, và kết quả làm việc ?????????????

 8. voluongtam viết:

  “phấn đấu chính phủ hướng tới đoạn tuyệt với lời xin lỗi, thay bằng một tập quán phù hợp với xã hội hiện đại là văn hóa từ chức với một lộ trình để quan chức của ta từng bước làm được điều mà các quốc gia tiên tiến vẫn làm? Thủ tướng có tán thành khởi đầu cho sự tiến bộ của chính phủ hướng tới một văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?” (DTQ)
  Dễ ơt! sao không trả lời được nhỉ! ông Dũng vẫn nổi tiếng là người khuynh loát cơ mà. Chắc ông ta chưa kịp nghĩ nên cứ tưởng ông Dương Trung Quốc bắt mình phải từ chức!(…)
  TIẾC!

 9. vớ vẩn viết:

  Tôi theo đảng 51 năm rồi đến bây giờ tôi vẫn theo. Chức vụ này là do đảng và nhà nước phân công nên không thể tự ý từ chức được. Đảng viên là phải nói và làm theo Nghi Quyết, tôi từ chức hóa ra tôi vi phạm quy định của đảng à. Vậy cho nên tôi có muốn từ chức cũng không được. Xin lỗi các đại biểu nhé!

 10. Cà Mau viết:

  Câu hỏi rất hay cho Quốc dân đồng bào (đạt điểm 10);
  Câu trả lời thấy cũng được cho Đảng ( Đạt 5-)

  • Lê Quang Anh viết:

   Cà Mau ơi hỡi Cà Mau
   Lộ tẩy rồi nhé dấu đầu hở đuôi
   Ông Trung Quốc lãnh điểm mười
   Thì ông Nam bộ phải xơi ngổng khàn
   Khi Cà Mau xuống điểm năm
   Đúng là thầy dốt, vẫn thương trò tồi
   Năm trừ, ăn nói lôi thôi
   (…)

   • Lê Quang Anh viết:

    Răng Nhất cắt câu của tui
    Cái câu ngậm ý cả bài đó nghe
    Giờ đây tránh nói “Ích xì”
    Như là phạm húy ngày xưa thiên đình.

 11. Trung287 viết:

  TT Nguyễn tấn Dũng năm nay 62 tuổi, không lẽ 11 tuổi đã vào đảng?. (…)

 12. Đồng chí Y viết:

  Câu hỏi của bác Quốc quá hay, sâu sắc, câu hỏi mà đại đa số người dân Việt Nam muốn hỏi ông X..

 13. Bá Lục viết:

  Túm lại tôi vẫn cứ tiếp tục làm Thủ tướng!

 14. Điện Hải viết:

  Ông thủ tướng (TTg) NTD không hiểu câu hỏi nên trả lời trật lất củ chuối rồi. Văn hóa từ chức chứ không hỏi về cái ý thức chấp hành của ông NTD với sự phân công nhiệm vụ của đảng và nhà nước đâu. Chưa bao giờ có một ông TTg bị coi thường , mất uy tinh như ông NTD. Đại biểu QH trực tiếp yêu cầu TTg từ chức , nhưng nói cho lịch sự bằng câu hỏi “văn hóa từ chức”, vậy mà ông NTD vẫn không hiểu hoặc cố tình không hiểu?. “Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu” ?!!

 15. khoa viết:

  Tôi sẽ từ chức thủ tướng sau 2 năm nữa.haha

 16. Quang Minh viết:

  1. Thủ tướng trả lời trước Quốc hội là theo Đảng 51 năm là chính xác, bởi năm 12 tuổi (thủ tướng sinh năm 1949, tham gia Quân đội năm 1961), còn năm 1968 Thủ tướng mới chính thức vào Đảng).
  2. Câu hỏi của Đại biểu Dương Trung Quốc quá hay, phản ánh đúng tâm tư và nguyện vọng của đại đa số nhân dân, khi đang mất niềm tin dần vào sự lãnh đạo của Chính phủ, với những yếu kém của Thủ tướng trong điều hành chính phủ trong nhiệm kỳ lãnh đạo vừa qua.
  3. Câu trả lời của Thủ tướng không thuyết phục, khi Đại biểu hỏi một đằng, Thủ tướng trả lời một nẻo, cố tìm cách nói dông dài, không đi thẳng vào vấn đề câu hỏi mà Đại biểu Dương Trung Quốc hỏi.

 17. phan khánh viết:

  Ông thủ tướng trả lời chất vấn mà cứ như là thuyết giáo người ta! Họp Quốc Hội mà (…) “tuân theo ý đảng”, vậy chớ QH là của dân hay đảng?

 18. CỤC ĐẤT viết:

  Chúc Thủ tướng KH… HOẺ! Khoẻ để tiếp tục phụng sự… ĐẢNG !!!

 19. X : không phải tớ viết:

  Bác Quốc hỏi rất hay, rất khúc triết, còn Anh 3 loanh quanh quá, không ai hỏi các giải pháp mà Anh mất thời gian giải thích, còn trọng tâm câu hỏi thì anh trả lời trớt quớt, không đúng chủ đề. Túm lại anh đã quyết : tớ còn phải ngồi hết kỳ.

 20. Bavu viết:

  Đồng chí X: “Từ là từ thế nào!? Cả một rừng dây “kinh nghiệm” mà ai trong bộ máy quan chức cũng đã từng được “rút” hàng chục, hàng trăm lần thì tại sao lại không cho tôi tham gia rút với!? Túm lại là phải cho rút cái dây đấy thì tui mới có …kinh nghiệm được!!!”

 21. V viết:

  Cảm ơn ông Dương Trung Quốc đã nói hộ cho 90 triệu người dân. (…)

 22. tamtay viết:

  Có vẻ như TT bị choáng với cách đặt vấn đề thẳng thắn và bất ngờ của đại biểu DTQ, bởi vì sau đó ông chưa tin vào tai mình và còn hỏi lại rằng không hiểu nghe có chính xác không.

  Theo tôi không phải ông DTQ vận động TT từ chức ngay và luôn mà là gợi ý nếu như không khắc phục được các yếu kém thì xin TT 1 lời hứa từ chức. Tiếc rằng đã không nghe được lời hứa này.

 23. Tam viết:

  Trước khi đặt câu hỏi ĐB Quốc đã gợi ý câu trả lời rồi:”Câu hỏi của tôi sẽ giúp cho đảng chính phủ có thêm sức mạnh…”.
  Câu hỏi ý là chính phủ có định xây dựng văn hóa từ chức không, không hề hỏi sao TT không từ chức.
  Nhưng TT có tật giật mình, không khảo cũng xưng.

 24. mr.tran viết:

  Mặc dù không đúng trọng tâm câu hỏi nhưng vẫn không chê vào đâu được.
  Tuy nhiên thực tế lại cho thấy một kết quả gần như ngược lại. Phải chăng lời nói ko đi đôi với việc làm?
  Phải chăng lại do thằng “cơ chế”, hay cái đất nước mình nó vậy??? :D.

 25. Thành Đô viết:

  À, đây rồi:
  Trong lễ nhậm chức Thủ Tướng 27/6/2006 Nguyễn Tấn Dũng phát biểu:
  “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.”
  Trong phiên chất vấn ngày 14/11/2012 của Quốc hội dành cho Thủ Tướng, khi đại biểu Dương Trung Quốc hỏi: ” Thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng mình đang nặng trách nhiệm với đảng, nhẹ trách nhiệm với dân? Thủ tướng có tán thành khởi đầu cho sự tiến bộ của chính phủ hướng tới một văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?”, Nguyễn Tấn Dũng phát biểu:
  … ” Đảng lãnh đạo trực tiếp tôi, hiểu rõ về tôi, Đảng ta là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Đảng đã phân công tôi tiếp tục làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội bỏ phiếu bầu tôi làm Thủ tướng Chính phủ thì tôi sẵn sàng chấp nhận và hoàn thành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, của Quốc hội.
  Tóm lại, có thể nói, gần suốt cuộc đời tôi theo Đảng, cách mạng, dưới sự hoạt động trực tiếp của Đảng, tôi không chạy, tôi cũng không xin, tôi không thoái thác nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước phân công. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc như đã làm trong suốt 51 năm qua.”
  (…)

 26. Hoàng Nguyễn viết:

  Ông Quốc hỏi hay quá. Từ lâu nay Đảng CS luôn tự cho mình là đại diện của nhân dân, nên chỉ cần chịu trách nhiệm trước đảng là xong. Câu hỏi này không chỉ chỉ trích ông Dũng, mà còn tách biệt 2 thứ. Suy cho cùng thì đảng CS chỉ là 1 đảng phái chính trị, no không đại diện cho toàn bộ dân Viêt Nam này. Hỏi hay lắm, hay lắm!

 27. doanvan viết:

  Bác DTQ nói chưa chuẩn . Ông Dủng chưa bao giờ xin lỗi. Mà chỉ là nhận lỗi thôi. Từ nhận lỗi khác xa với xin lỗi.

  • Nghèo viết:

   Tuyệt. Theo từ điển Việt nam:
   Xin:Từ dùng đầu lời yêu cầu, lời mời mọc, tỏ ý lịch sự, khiêm nhường.
   Nhận: Lấy, lĩnh, thu về cái được gửi cho mình.

 28. Vĩ Tuyến 17 viết:

  Ông ni trả lời trớt qướt. Hỏi một đàng ổng trả lời một hồi trả lời như ri :

  ” thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tốt trách nhiệm của tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu tỏng thực thi chức trách nhiệm vụ, lắng nghe ý kiến của nhân dân, cán bộ, đảng viên trong hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện, nâng cao năng lực lắng nghe của cán bộ, đảng viên, chuyên gia trong hoạch định điều hành chính sách, trong đó hết sức chú ý năng lực lãnh đạo giải trình, chịu sự giám sát của nhân dân.”
  (…)

  • Guru viết:

   Các bác lãnh đạo nhà ta chỉ có mỗi bài tủ đó thôi. Hỏi gì cũng trả lời na ná như nhau vì biết quốc hội và nhân dân không thể cho điểm liệt

 29. Xechinhchu viết:

  Thay duoc Anh truongduynhat Tham Gia hom nay em mung qua , cu lo no moi Anh di dau mat tieu roi . Chuc mung Anh .

  • TDN fan viết:

   Anh Nhất có nhận thêm rắc rối nào hỗm rài nữa khg A Nhất. A luôn cẩn trọng để vượt qua mọi trở ngại nhé!

 30. Khoai viết:

  Có bác nào xem phim ” Scandal” chưa?

 31. Thất Văn Vọng viết:

  Nếu nhà hôm nay mà có hai cái ti vi, nhất đính Thất Văn Vọng phải đập nát một cái đi cho bõ tức./.

  • vivi viết:

   việc gì bác phải xem mấy ông nớ nói nhăng nói cuội làm gì để rước bực vào thân. Tôi không bao giờ nghe thời sự . Chưa nghe đã biết kết quả.

 32. cudandianguc viết:

  Lời xin lỗi luôn luôn song hành với văn hóa từ chức.Một xã hội văn minh không bao giờ đoạn tuyệt với lời xin lỗi.Dẫu có từ chức trước đó cũng phải có lời xin lỗi

  • kieuhung viết:

   Theo tôi ý ông Quốc muốn nói rằng: Chính phủ đừng lấy việc xin lỗi để chạy tội như hiện nay mà phải có lòng tự trọng, khi bết lỗi, nhất là lỗi lớn như hiện nay thì phải từ chức & chịu trách nhiệm vật chất về hậu quả đã để lại “Câu hỏi của tôi sẽ giúp cho Thủ tướng, chính phủ sẽ có đủ sức mạnh thực hiện những giải pháp của mình”. Ông Dũng (…) không trả lời vào trọng tâm câu hỏi. Đáng ra ông Dũng phải nhân cơ hội này xin QH giúp mình đặt ra rào cản để loại bớt các thành viên chính phủ yếu kém một cách nhẹ nhàng!
   TIẾC!

 33. Sưtử viết:

  Hôm nay thủ tướng đã nhận có “hạn chế, yếu kém” nhưng tại do Đảng giao và chấp nhận cứ để cán bộ “hạn chế yếu kém” làm ! Cái này là do Đảng chứ có phải cá nhân TT đâu mà khắp nơi bà con bàn tán dữ thế! Em rất khâm phục thủ tướng vì thấy TT đứng trước cơ quan QH nói về trách nhiệm, về Đảng rất hay và rất thành thật ! Cái chưa đúng là do ở ta văn bản Pháp luật như Hiến pháp, luật , nghị định…như nghị định 71 phần về xe chính chủ ban hành chưa chuẩn, chưa đúng với thực tế như các chuyên gia bàn luận là chưa đi vào đời sống. Nên các văn bản luật đó , cũng như Hiến pháp đang được QH sửa đổi bổ sung. Hiến pháp sửa đổi chắc nên đưavào ” QH là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân VN và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhì của nước CHXHCNVN” là nhân dân hết bàn tán thôi mà!

 34. 3X viết:

  Câu hỏi rõ ràng mà trả lời vòng vo quá. Chiếu cố cho 2 điểm là quá lắm rồi.

 35. Hao viết:

  Anh Nhất mà kiếm được bức ảnh bác Trọng nhà mình khi nghe đoạn này thì mới tuyệt. Còn đối với dân đen thì ai nói sao cũng thế thôi. Lo làm kiếm ngày ba bữa để con khỏi đói chắc ăn hơn là hy vọng hão huyền.

 36. truong lam viết:

  Ông Thủ Tướng định nói: ” Từ chức là đào ngũ nên tôi sẽ tiếp tục làm để khắc phục! “Quá hay!

 37. "Gái Góa" viết:

  Nói thật mấy chị ở chợ bầu em làm hội trưởng hội “gái góa” của chợ, một lần có chị xấu bụng nói ý nghi em biển thủ quỹ hội, em dỗi, em từ chức, em cạch đến… khi em “tái giá”!

 38. Yêu anh Nhất viết:

  Câu hỏi rất rõ về: Cuộc phấn đấu chính phủ hướng tới đoạn tuyệt với lời xin lỗi, thay bằng một tập quán phù hợp với xã hội hiện đại là văn hóa từ chức với một lộ trình để quan chức của ta từng bước làm được. Vậy nhưng ông thủ tướng quýnh quáng với búa rìu dư luận lâu nay nên trả lời trật lất. Cứ khăng khăng đảng giao, tôi làm chứ không trả lời về lộ trình lộ triết chi hết. (…)

 39. dan_tri_thap viết:

  Chào mừng anh Nhất đã quay trở lại lợi hại hơn xưa

 40. Thủ Tướng viết:

  Thời vận này thì thủ tướng Nguyễn tấn Dũng cơ trí hơn Tào Sảng thời hậu Hán.

 41. nghèo_đói_2012 viết:

  Em chả hiểu “thủ tướng” của chúng ta nói gì. Sau khi đi 1 vòng trái đất, thủ tướng vẫn tiếp tục là thủ tướng. vẫn tiếp tục xin lỗi, tiếp tục nâng cao năng lực…..bó tay.^^.

 42. Vĩ Tuyến 17 viết:

  Tui hông có ở trong đảng nhưng chính phủ và thủ tướng thì làm việc cho tui là thằng dân đóng thuế . Cớ chi chính phủ lại chịu trách nhiện trước đảng mà hông chịu trách nhiệm với chúng tui là những người trả lương cho chính phủ và thủ tướng ???

 43. TMĐ viết:

  Ông Dương Trung Quốc đặt câu hỏi rất hay.Ông Thủ Tướng vừa vòng vo và cũng kém cỏi trong nắm bắt
  trọng tâm câu hỏi nên câu hỏi vẫn chưa được trả lời.Sao ông DTQ không yêu cầu ông Dũng đi thẳng vào
  nội dung câu hỏi đã nêu?Một điểm 10 và một điểm 0 cho người hỏi.Riêng người trả lời được 0,5 điểm,điểm
  0 vì lạc đề,điểm 0,5 công chép bài,không chừa giấy trắng.

 44. Hồ Gia viết:

  Sao vừa nói vừa thở gấp vậy.

  • Dân nghèo viết:

   Thủ tướng là thương binh hạng hai. Nếu Đảng cứ bắt ông làm việc tiếp e quá sức. Mong QH xem xét có lý, có tình.

 45. Nguyen Ha Noi viết:

  Như thế này thì đại biểu Dương Trung Quốc cũng không làm tròn trách nhiệm trước nhân dân rồi . Tôi đề nghị ông DTQ hãy thực hiện văn hoá từ chức ngay đi, nên từ nhiệm ngay trước khi bị bãi miễn vì mang khai lý lịch như đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến đấy . Nhân dân sẽ hiểu và trân trọng hành động từ chức của ông và hiểu đó như phát pháo lệnh cho văn hoá từ chức ở VN ta .Mong lắm thay !

 46. dhqn viết:

  hình như thủ tướng chưa nghe rõ(or chưa hiểu) câu hỏi?bó tay!

  • vivi viết:

   Cái ni gọi là không dám hiểu chứ không phải chưa hiểu, vì dám hiểu thì biết trả lời sao đây

 47. Nội (Nguyễn Văn) viết:

  Em mệt vì bận quá nên không đếm chính xác là có bao nhiêu từ “nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành” trong 5 v/đ và 3 lần “một vấn đề nữa” (tổng lại là 8, bằng chữ là tám) của phần trả lời. Em nghe thuật ngữ “nâng cao” này nhiều lắm: trong báo cáo chính trị của Đảng (11 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ lại có vài Hội nghị trung ương) cộng với 13 nhiệm kỳ Quốc hội (mỗi năm họp 02 lần), xin có câu hỏi nhờ các bác tính giúp cho là độ cao của “nâng cao” ngày hôm nay là bao nhiêu nếu mỗi lần họp là 01cm? Và đến độ cao nào thì “lượng biến đổi dẫn đến chất biến đổi”?

 48. Đặng kim Toàn viết:

  Quý bác cứ khen bác Dương…”Tàu” và chê bác D… Vậy có bác nào thử làm bác D trả lời 2 câu hỏi trên cho bác Dương Tàu thử coi.

 49. khánh viết:

  Nghe câu hỏi của DB Dương Trung Quốc tôi thấy mình hả hê bao nhiêu thì nghe trả lời của TT tôi càng chán ngán bấy nhiêu? (…)

 50. Thanh Nga viết:

  Nếu tôi là Ông Dương Trung Quốc, sau khi nghe ông Dũng trả lời như thế tôi sẽ quay sang ông Trọng để hỏi xem ông Trọng nghĩ sao về phát biểu của ông Dũng. Theo cách nói của ông Dũng thì mọi cái sai đều do Đảng mà ra vì thử hỏi có ông nào ngồi vào ghế quan mà không có Đảng không. Quan làm sai rồi bảo là do làm theo ý Đảng, làm theo sự phân công của Đảng, (…)

 51. Nghèo viết:

  Nghe Thủ tướng nói: “Tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc như đã làm trong suốt 51 năm qua” mà muốn ngất sỉu luôn.

 52. Dân- đảng | viết:

  […] tin bài chất vấn của đại biểu Dương Trung Quốc làm nức lòng hàng triệu con tim. Là người ngoài đảng, […]

 53. NGÂN DU viết:

  Cảm nghĩ của dân em sau khi nghe TTg trả lời chất vấn của Đại biểu DTQ là:
  Thương cha, thương mẹ, thương chồng
  Thương thân thương một, “thương” ông “thương” mười !

 54. […] No Comments Facebook Tôi tin bài chất vấn của đại biểu Dương Trung Quốclàm nức lòng hàng triệu con tim. Là người ngoài đảng, nhưng ông Quốc phân rạch […]

 55. […] tin bài chất vấn của đại biểu Dương Trung Quốc làm nức lòng hàng triệu con tim. Là người ngoài đảng, nhưng ông Quốc phân […]

 56. kieuhung viết:

  Như TT nói thì: theo thời gian, mọi thứ đều thay đổi. Duy chỉ có Đảng & TT không có gì thay đổi. Cơ chế, nghị định, hiến pháp…. vừa ban hành đã khác thực tế, chờ sửa đổi thì lâu nên không hoàn thành được nhiệm vụ Đảng giao…
  Xin thưa với TT: Nền kinh tế của ta đã tư bản hóa từ lâu, mọi quan hệ sản xuất đã thay đổi, cái hạ tầng cơ sở đó không còn phù hợp với cái kiến trúc thượng tầng nữa. Max chết rồi, nếu ông ta bất ngờ xuất hiện cũng phải toát mồ hôi & phải viết lại học thuyết của mình thôi.
  Chính cái thượng tầng không còn phù hợp với hạ tầng nữa mà các ông còn giữ mãi nên các ông bị khổ sở vì sự giàu có của mình mà thôi.
  TT biết mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, theo thực tế cuộc sống tại sao cứ giữ mãi cái không còn tồn tại nữa để làm nền tảng cho cả DÂN TỘC?
  (…)

  • voluongtam viết:

   Trong bài “Thuốc tránh thai cho chủ nghĩa bành trướng” của TS Phạm Ngọc Cương có đoạn: Tổng thống Tiệp nói “chủ nghĩa xã hội là con đường dài nhất để tới chủ nghĩa tư bản” và một số phân tích của ông mở ra những kỳ vọng về một Việt Nam hùng cường không biết có ai trong bộ máy của đảng & chính ta quan tâm không.
   TS Cương, một Việt kiều yêu nước có tầm vĩ mô về hoạch định đường lối, chính sách khá sâu sắc!

 57. TMĐ viết:

  Tôi thử nhập vai Thủ Tướng,trả lời Đại biểu Dương Trung Quốc:
  Cám ơn Đại biểu Dương Trung Quốc về câu hỏi rất thú vị mà Đại Biểu vừa nêu.Không dám chiếm thời
  gian của Quốc Hội,tôi xin được trả lời vắn gọn thế này:
  Hai câu hỏi của Đại Biểu nêu,thực chất nằm trong cùng một vấn đề.Xin hỏi lại Đại Biểu Dương Trung Quốc,
  trong 499 Đại Biểu ngồi đây,có ai không chịu sự thống soái,toàn diện và triệt để trong lãnh đạo của Đảng?
  Dĩ nhiên,bản thân tôi cũng không phải một ngoại lệ.Nặng bên nào,nhẹ bên nào,lưu chức,bãi chức,từ chức
  v.v…tôi không thể làm khác ý Đảng được.Xin cám ơn.

 58. uocnguyencuoicung viết:

  trả lời chất vấn kiểu chi mà lạ rứa.
  không biết bác DTQ cảm nhận thế nào, hay bác Q làm trò cò mồi.k đâu.
  chịu hổng nổi nữa bà con ơi. ttg mà như thế thì……

 59. Tuấn viết:

  Quá thất vọng với bài trả lời chất vấn của TT Nguyễn Tấn Dũng!

 60. tigon viết:

  Thủ tướng nói nghe chói tai k thể chịu được.

 61. Sơn viết:

  Thủ tướng đi thi vấn đáp mà trả lời kiểu này thì trượt là cái chắc. Trường hợp của thủ tướng sao giống như kiểu học sinh mấy địa phương bị ngồi nhầm lớp ấy. Có muốn lên lớp đâu nhưng thày cô cứ cho lên biết làm thế nào

 62. hong vo viết:

  Thủ tướng làm tính cộng sai: Thủ Tướng sinh năm 1949.
  Thủ Tướng nói là 51 năm gia nhập Đảng. trong khi đó ngày vào đảng của thủ tướng tra trên http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_T%E1%BA%A5n_D%C5%A9ng là 10-3.1968. Thủ Tướng mới có 44 tuổi đảng. lấy đâu ra 51 năm. hổng lẻ (2012 – 51 = 1961 ( 12 tuổi Thủ Tướng đả vào đảng))

  • truongduynhat viết:

   Thủ tướng nói là “theo đảng” chứ không phải “vào đảng” bạn ơi. Theo đảng nghĩa là lúc 11, 12 tuổi gì đó ông đi theo đảng làm cách mạng.

 63. Nguyễn Trần Dũng viết:

  Lòng tin khi đã xói mòn
  Liệu lời xin lỗi có còn cần không ?

 64. Rose viết:

  Ước gì quốc hội có nhiều bác Dương Trung Quốc nhỉ .Bác 3D trả lời chẳng đúng trọng tâm gì cả ,vòng vo tam quốc vậy thì lại cứ xin lỗi là xong.

 65. La Qua viết:

  Nghe câu tóm lại của tt mới thấy ông là con người cực kỳ tài năng nên được tín nhiệm rất cao trong đảng trong quốc hội, gần suốt cuộc đời ông theo đảng ông nên chắc ông biết nhiều đồng chí của mình đã phải chạy, phải xin mới có được chức nọ chức kia. Qua đây ông cũng cho chúng ta thấy rằng việc chạy và xin trong đảng hiện nay không phải là không có. Xin cám ơn tt đã cho mọi người biết có việc chạy và xin này, chúc ông luôn khỏe để phát huy tài năng lãnh đạo của mình.

 66. sen viết:

  Rat cam on cau hoi cua dai bieu quoc hoi va mot loat cau tra loi cua thu tuong chinh phu , va cang cam on a1 . (…)

 67. Hâm mộ Đảng ta viết:

  hoặc là ông quốc phản động, hoặc là ông quốc dốt (…).
  đảng lãnh đạo toàn diện. đảng ta từ nhân dân mà ra. vì dân tuyệt đối . đảng với dân là một. trách nhiệm với đảng là trách nhiệm với dân. thế nên không có chuyện nặng nhẹ ở đây . tách dân khỏi đảng là đếch có được.
  (…)
  có thể nói đây là một câu trả lời có thể vào loại xuất sắc vào bậc nhất của giới chính khách trong tình huống đặc biệt như thế này . không chỉ so với vn .
  bản lĩnh, thông minh, ý nhị, súc tích và đầy “bản sắc chính trị” tích hợp trong lời giãi bầy đó .
  ai nói thủ tướng né thì kẻ đó có vấn đề về khả năng lĩnh hội .
  không phải câu trả lời yes- no nào cũng được coi là thông minh .

 68. Hao Hao viết:

  O VN co mot rung luat, nhung khi bi toi khong dung luat nao ma chi xin (dan xin tu chuc)va cho (dang cho lam). Cac ban khong nghe nhieu vi DBQH khuyen quan nen tiet che long tham do thoi, nghia la thay quan an to mieng qua thi dan khuyen an it thoi chu khong duoc dung luat de kiem che an tham.

 69. Hai Láa Bắc Kỳ viết:

  Có ông nào có đoạn VIDEO lễ nhậm chức thủ tướng năm 2006 không nhỉ cho nên đây cho moi người thấy được long tự trọng của thủ tướng

 70. Tuan Pham viết:

  Ma nghĩ cho kỹ thì các bạn cũng thấy nếu TT Dũng mà nghỉ thì cũng khg có ai thay thật, mấy phó như Ninh, Hai, Nhân thì cũng trả anh nào hơn anh Dũng, mà hơn 3tr đảng viên cũng thế…..nếu có thay phải thay mấy anh ngoài đảng học ở tây về như là Phạm Nhật Vượng chẳng hạng… nếu quản lý kinh tế yếu kém thì tập đoàn của họ phá sản từ lâu rồi …

 71. Nhà Quê viết:

  Tiếc rằng khoá này vắng mất bác Thuyết, có bác ấy nữa thì hay. (…)

 72. thơmay viết:

  Lâu lắm không còm,nhân bài này tôi lại nhớ chuyện “chuyện ở nông thôn” của Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.Thật tôi đọc chuyện đó mà cứ ám ảnh mãi ,không quên được đoạn mấy cô gái trẻ đi xem chèo ở sân kho…Thật phục tài văn của Nguyễn Huy Thiệp.

 73. Blue viết:

  Cá nhân tôi nghĩ câu trả lời này của TT là khéo nhưng dân không cần TT khéo trong câu trả lời kiểu này.

 74. huy vũ viết:

  Bác Quốc hỏi kiểu vỗ tuột vậy thì khóa sau đừng hòng có mặt trong danh sách ĐBQH, tấm gương ông Cuông, ông Thuyết còn sờ sờ ra đó. Nói chung bác cũng để lại kỉ niệm đẹp cho người dân.

 75. […] từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?”, ông Dũng đã thẳng thừng nói không bằng việc kể lể say sưa về tấm lòng kiên trung, đức trung […]

 76. […] Trước câu hỏi “Thủ tướng có tán thành khởi đầu cho sự tiến bộ của chính phủ hướng […]

 77. […] câu hỏi “Thủ tướng có tán thành khởi đầu cho sự tiến bộ của chính phủ hướng […]

 78. […] Trước câu hỏi “Thủ tướng có tán thành khởi đầu cho sự tiến bộ của chính phủ hướng […]

 79. […] tháo của người làm quan, về lòng tự trọng và văn hóa từ chức.  Trước câu hỏi “Thủ tướng có tán thành khởi đầu cho sự tiến bộ của chính phủ hướng […]

 80. […] văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?”, ông Dũng đã thẳng thừng nói không bằng việc kể lể say sưa về tấm lòng kiên trung, đức trung thành và […]

 81. […] người làm quan, về lòng tự trọng và văn hóa từ chức.           Trước câu hỏi “Thủ tướng có tán thành khởi đầu cho sự tiến bộ của chính phủ hướng […]

 82. […] tin bài chất vấn của đại biểu Dương Trung Quốc làm nức lòng hàng triệu con tim. Là người ngoài đảng, nhưng ông Quốc phân […]

 83. ptd viết:

  Câu hỏi tuy ngắn ,cô đọng . Nhưng hơi bị khó ?
  Người trả lời… hơi bị ngắt quảng , ấp úng , lúng túng …
  Có phần lạc đề ( Theo bác TDN )

 84. Nguyen viết:

  Hình như Bác Dũng với Bác Dương không cùng ngôn ngữ: ông nói gà bà nói vịt . Họp Quốc Hội vui thật , cho mình họp với !!!

 85. […] văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?”, ông Dũng đã thẳng thừng nói không bằng việc kể lể say sưa về tấm lòng kiên trung, đức trung thành và […]

 86. […] tin bài chất vấn của đại biểu Dương Trung Quốc làm nức lòng hàng triệu con tim. Là người ngoài đảng, nhưng ông Quốc phân […]

 87. HÒA BỌ viết:

  […] văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?”, ông Dũng đã thẳng thừng nói không bằng việc kể lể say sưa về tấm lòng kiên trung, đức trung thành và […]

 88. tiểu vô danh viết:

  Việt nam từ xưa tới nay luôn có người tài, người nói lời thẳng ngay cũng không ít người ngu dốt, nịnh bợ chỉ sợ mất quyền lời cá nhân.
  Tại sao qua bao nhiêu kỳ họp quốc hội lại không có ai giám nói thẳng, nói thật như đại biểu Dương Trung Quốc nhưng cũng chỉ như cơn gió nhẹ thoáng qua, như bức ảnh nhạt nhòa theo thời gian, như gợn song nhỏ nho làm sao lật được thuyền. đến bao giờ mới có 1 quan chức, 1 chính trị giám thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm và chịu trách nhiệm đây…dân khổ vẫn mãi khổ không biết kêu ai.

 89. Duy Linh viết:

  Đã thật lâu không xem thời sự của các đài và báo vì những kiểu đối đáp lém lỉnh mà không được việc này!

 90. xaotraluan viết:

  Dung la “ai cung hieu, chi mot nguoi khong hieu” mà co khi co tinh khong hieu cung nen chu li !

 91. Tran quoc hoan viết:

  Vi du : anh la 1 y ta to chuc phan cong anh vao phong mo de giai phau anh cu chap Hanh. That la Tham hoa

Để lại hồi âm

Free WordPress Theme
WordPress