web analytics
 
Chuyên mục : chính trị- xã hội; phỏng vấn của Nhất; Nhất trả lời phỏng vấn; video
|

Truyền thông mạng và báo chí lề trái

fullsizerender-53Hội thoại  trên VietTV Canada, tháng 6/2016, về truyền thông mạng và báo chí “lề trái”.

[youtube width=”625″ height=”344″]https://youtu.be/o3SJSd2XEo4[/youtube]

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , , ,

Để lại hồi âm

WordPress Themes
Free WordPress Themes