web analytics
 
Chuyên mục : ảnh của Nhất; du lịch- thể thao; dọc đường gió bụi; du lịch- thể thao; du lịch
|

Tứ ông bãi Bụt

IMG_0552Chỉ là ngẫu hứng. Tiếp nối những chương dọc đường gió bụi trước đây của Một Góc Nhìn Khác. Bãi Bụt Đà Nẵng trưa 11/9/2015.

Đương kim đại gia Lê Hải, nguyên đại gia Lê Diễn, Trương Duy Nhất và nhà thơ Nguyễn Duy:

IMG_0552

Trong mọi cuộc nhậu/ phe nào say thì Nguyễn Duy đều… nằm!

IMG_0555

IMG_0557

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , , , ,

Để lại hồi âm

Free WordPress Theme
WordPress Themes